Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
09/KH-HĐ
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... Chi tiết
2018-02-06
77/CV-PGDĐT
Về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền... Chi tiết
2018-01-27
77/CV- PGDĐT
Về việc hướng dẫn một nội dung tuyên truyền mừng... Chi tiết
2018-01-27
75/PGDĐT-NGLL
Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong... Chi tiết
2018-01-26
75/PGDĐT-NGLL
Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong... Chi tiết
2018-01-26
72/PGDĐT-NGLL
Về viêc rà soát, lập danh sách cán bộ,giáo viên, nhân... Chi tiết
2018-01-25
01/KH-ATGT
Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 Chi tiết
2018-01-17
49/KH-SGDĐT
Kế hoạch thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính... Chi tiết
2018-01-12
36/SGDĐT-VT
Về việc hướng dẫn thi đua 'Đổi mới, sáng tạo... Chi tiết
2018-01-10
21/PGDĐT/GDMN
Về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần... Chi tiết
2018-01-10
1061/PGDDT-MN
Về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc... Chi tiết
2017-12-21
1063/PGDĐT-MN
Về việc kiểm tra hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công... Chi tiết
2017-12-21
1035/PGDĐT-NGLL
về việc thực hiện vận động, hưởng ứng hiến máu... Chi tiết
2017-12-08
28/2017/TT-BGDĐT
Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện,nội dung hình... Chi tiết
2017-11-30
999/PGDDT-NGLL
Về việc tăng cường các hoạt động phòng chống dịch... Chi tiết
2017-11-17
88/KH-UBND
Kế hoạch về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ... Chi tiết
2017-11-12
2565/UBND-NC
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên... Chi tiết
2017-09-11
232/TB-UBND
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THCS HẠNG III... Chi tiết
2017-09-11
720/KH-PGDĐT
Kế hoạch công tác Thi đua-Khen thưởng ngành Giáo dục... Chi tiết
2016-10-05
688/PGDĐT
Vv hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi... Chi tiết
2016-09-21
1389/HD-GDĐT
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm... Chi tiết
2016-09-16
677/HĐ-GDĐT
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học,... Chi tiết
2016-09-16
1365/SGDĐT-GDMN
Vv hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non... Chi tiết
2016-09-12
1335/SGDĐT-GDMN
V/v hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016... Chi tiết
2016-09-08
645/GDĐT-KHTV
Hướng dẫn công tác Kế hoạch-Tài chính, thiết bị,... Chi tiết
2016-09-08
3031/CT-BGDĐT
Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành... Chi tiết
2016-08-26
342/PGDDT-NGLL
V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tuyên... Chi tiết
2016-05-13
326/PGD&ĐT_KTKĐCLGD
V/v Hoàn thành báo cáo công tác KĐCLGD và kiểm tra hồ sơ... Chi tiết
2016-05-10
57/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng Hình... Chi tiết
2016-05-10
609/KH-SGDĐT-GDMN
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và... Chi tiết
2016-05-10