Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Mầm non/

Công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2015-2016)

Năm 2016 Trường Mầm non xã Nhân Bình đã được UBND huyện công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2016-2017)