Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Mầm non/

Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 25/02/2017 chi bộ Trường Mầm non Nhân Bình tổ chức kết nạp Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.