Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Thi đua - Khen thưởng/

Đón nhận Danh hiệu thi đua năm học 2015-2016

Năm học 2015-2016 trường Mầm non xã Nhân Bình được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến