Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Mầm non/

Trang trí lớp học

Trang trí lớp học là một nhiệm vụ mà các giáo viên cần thực hiện tốt nhằm tạo môi trường lớp học sinh động, phù hợp với tâm lý của trẻ, thu hút trẻ đến trường. Ngày 26/9/2016, trường Mầm non xã Nhân Bình đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc trang trí nhóm lớp đầu năm học 2016-2017