Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Tin tức - Sự kiện/

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Thực hiện việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26  tháng 10  năm 2011 về việc  Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, trường Mầm non xã Nhân Bình  đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Các giáo viên tham gia Hội thi với 2 phần:

- Kiểm tra năng lực, hiểu biết của giáo viên về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi Chương trình giáo dục mầm non hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành Giáo dục;

- Thực hành một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), một hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) do giáo viên tự chọn.

Kết quả Hội thi đã có 13/19 giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Có 2 giáo viên đăng ký tham gia Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện. 

Nhờ có sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự động viên, giúp đỡ của ban lãnh đạo nhà trường, của các đồng nghiệp, cả 2 giáo viên đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được nhận giấy khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân