Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Mầm non/

Tham gia Hội thi GVG cấp huyện năm học 2016-2017

Ngày 22, 23/12/2016 các giáo viên thi GVG cấp huyện tham gia phần thi tổ chức hoạt động dạy