Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Tin tức - Sự kiện/

Hội nghị tập huấn về VSATTP

       Thực hiện Kế hoạch số 38/KHPH-ATVSTP-P.GD&ĐTLN ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Chi cục ATVS thực phẩm Hà Nam và Phòng GD ĐT Lý Nhân về Kế hoạch phối hợp triển khai mô hình kiểm soát ATTP tại các bếp ăn tập thể các trường mầm non trên địa bàn huyện Lý Nhân năm 2019,

      Ngày 07 tháng 9 năm 2019 GD ĐT Lý Nhân phối hợip với Chi cục ATVS thực phẩm Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Kiến thức ATTP cho người quản lý, người chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể các trường mầm non

         Tham gia Hội nghị, trường Mầm non Nhân Bình có các thành viên trong BCĐ thực hiện mô hình kiểm soát ATTP gồm Lãnh đạo trường, đại diện Ban đại diện cha mẹ trẻ, các nhân viên nấu ăn...

          Hội nghị tập huấn đã cung cấp Một số quy định mới về VSATTP qua một số Nghị định, một số văn bản chỉ đạo mới của các cấp về VSATTP (Luật ATTT, Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, ...) và một số kiến thức về ATTP.

          Các thành viên tham dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận về một số băn khoăn, thắc mắc khi thực hiện quy trình quản lý tại bếp ăn tập thể và việc thực hiện Kiểm thưc 3 bước./.