Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Mầm non/

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017, trường Mầm non xã Nhân Bình đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường gồm các phần thi: Thi kiến thức, kỹ năng; thi đồ dùng đồ chơi tự làm và thi thực hành tổ chức hoạt động tự chọn. Thời gian tổ chức thi bắt đầu từ ngày 29/10 đến ngày 05/11/2016. Kết quả Hội thi có 13/21 giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp trường, đạt 61,9%.