Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Bình)/Mầm non/

Hội nghị CB, CC, VC và LĐ năm học 2016-2017

Ngày 12/10/2016 trường Mầm non xã Nhân bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2016-2017. Hội nghị đã thông qua Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và một số báo cáo quan trọng khác.