Tổ chức

  • Lãnh đạo gồm có Hiệu trưởng phụ trách chung, 01 Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn mẫu giáo, 01 Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trẻ và nuôi dưỡng.
  • Địa chỉ: xã Nhân Bình, Lý Nhân, Hà Nam
  • Email: c0nhanbinh@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0912625399
TT Thông tin
1
Họ tên: Bùi Thị Vinh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: btvinh72nhanbinh@gmail.com
Điện thoại: 0917296000
2
Họ tên: Nguyễn Thị Quyên
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: c0nhanbinh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0947849076
3
Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: nthuong71@gmail.com
Điện thoại: 0985708898

Video

Niềm vui ngày khai trường
điệu nhảy rửa tay
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường