Kế hoạch công tác tháng 02 năm học 2018 - 2019

Ngày 01/02/2019

Họp hội đồng sư phạm

 

I. Điểm danh

- Có mặt: 47/47đ/c

- Vắng mặt:

          I. Đánh giá công tác tháng 1/2019:

          - Duy trì tốt sĩ số hiện có.

          - 100% nhóm trẻ thực hiện tốt việc rải xốp nền nhà.

          - 100% trẻ được đảm bảo an toàn

          - Phần lớn các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non

          - Kiểm tra chất lượng học kỳ I

          - Hoàn thiện việc bình xét thi đua học kỳ I

          - Sửa chữa bổ sung một số trang thiết bị     

 * Tồn tại:

          - Một vài nhóm, lớp chưa thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ (hoạt động góc và hoạt động chiều tổ chức còn sơ sài)

          - Việc thu góp ở các lớp chậm

          II. Triển khai công tác tháng 2/2019

1. Công tác phát triển số lượng và PCGDTNT

          - Tiếp tục làm tốt công tác huy động trẻ nhà trẻ và trẻ 3 tuổi ra lớp, vận động trẻ ăn bán trú tại trường theo kế hoạch đề ra (nhà trẻ 99,5%, mẫu giáo 99,85%), (đặc biệt sau tết các cháu chưa ra lớp)

          - Làm tốt công tác tham mưu nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục trẻ năm tuổi

2. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ

2.1. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo an toàn cho trẻ

          - Giáo viên kết hợp với các bậc phụ huynh quan tâm chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho trẻ: chủ động phòng chống các bệnh thường gặp về mùa đông do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp. Thực hiện tốt nội dung giáo dục vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh nhóm lớp.

          - Bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ. Quan tâm tới việc tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

          - Duy trì chất lượng bữa ăn cho trẻ. Xây dựng thực đơn phù hợp

          - Tích cực trồng rau xanh; thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh ATTP (thực hiện nghiêm túc công tác nhận chợ hàng ngày), nâng cao chất lượng các bữa ăn cho trẻ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, đảm bảo kế hoạch đề ra.

2.2. Công tác giáo dục

          - Các lớp thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Thực hiện nghiêm túc quy định về các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường, của tổ chuyên môn, của giáo viên, nhận viên

          - Thực hịên tốt việc sinh hoạt chuyện môn (tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên môn theo chuyuên đề)

          - Sau khi UBND huyện cho phép thực hiện học Tiếng Anh, nhà trường yêu cầu giáo viên nhắc phụ huynh làm đơn tự nguyện đăng ký cho trẻ học tại trường

2.3. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng

 - Duy trì các điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

- Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Căn cứ kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường đã đề ra có những biện pháp phù hợp để hoàn thiện tiêu chí chưa đạt để tăng tỷ lệ tiêu chí đạt theo yêu cầu, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt; lưu trữ hồ sơ, minh chứng khoa học, đúng hướng dẫn; nghiên cứu Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non để vận dụng và thực hiện từ năm 2019.

2.4. Công tác chỉ đạo

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân Kỷ Hợi 2019, phát động mỗi đồng chí CB,GV,NV trồng ít nhất 1 cây xanh tại vường trường hoặc trồng chậu trước cửa lớp theo văn bản số 178/CV-PGD ĐT ngày 22/1/2019 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền mừng Đảng, mừng xâun và nghỉ tết Kỷ Hợi năm 2019

- Kiểm tra việc thực hiện nghỉ tết và duy trì nền nếp sau tết của các nhóm lớp     

- Tổ chức dọn vệ sinh, chăm sóc cây vườn trường sau nghỉ tết

- Tiến hành kiểm tra nội bộ đúng theo kế hoạch.

          + Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn để tránh tình trạng giáo viên thực hiện không thường xuyên một số hoạt động theo quy định của chương trình (thể dục sáng, hoạt động nêu gương cuối ngày và cuối tuần, hoạt động Tạo hình, hoạt động góc, hoạt động vệ sinh, giờ ăn, giờ ngủ, rèn nề nếp thói quen, lao động tự phục vụ...); việc sử dụng các đò dùng của trẻ (đất nặn, màu nước, lô tô...); việc tạo môi trường trong và ngoài nhóm lớp... quan tâm tới môi trường giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non.

          - Tổ chức nghỉ tết nguyên đán, phân công trực tết đảm bảo quy định

          - Các lớp duy trì tốt các hoạt động sau khi nghỉ tết. Thực hiện nghiêm túc việc ký duyệt giáo án trước khi lên lớp.

          5. Triển khai một số văn bản:

Ví dụ 1 số văn bản. Đ/c Thuỷ gặp đ/c Thương và đ/c Tâm Thu để lấy các văn bản yêu cầu trích dẫn đầy đủ nội dung văn bản. (Đây là văn bản tôi viết để khỏi quên còn khi viết vào sổ thì phải viết đầy đủ: Văn bản 194/PGD ĐT-GDMN ngày 29/1; 178/CV-PGD ĐT ngày 22/1; 1365/UBND-TN&MT ngay 27/12; 10/UBND-GD ĐT ngày 5/1/2019; 166/PGD ĐT- GDMN ngày 17/01/2019; 188/PGD ĐT-NGLL ngày 09/1/2019;)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          4. Ý kiến thảo luận

- Đề nghị nhà trường phân công lại giáo viên phụ sau nghỉ tết

- Đ/c Thoa ý kiến: Phân công giáo sinh thực tập vào lớp đ/c khác

          - Nhất trí với kế hoạch công tác tháng 2/2019

          5. Kết luận của chủ tọa

          - Tiếp thu ý kiến cảu giáo viên: Ngay sau thời gian nghỉ tết khi có thực tập về nhà trường sẽ phân công lại giáo viên phụ.

          - Không thay đổi giáo viên hướng dẫn thực tập. Đ/c Thoa hướng dẫn khối 4 tuổi.

          - Đề nghị 100% CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên. Nếu có vướng mắc gì kịp thời báo cóa về BGH để giải quyết./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục