Lịch Công tác tháng 1/2017

Ngày 07/01/2017

Công tác tháng 1/2017

I. Điểm danh

- Có mặt: 45/46đ/c

- Vắng mặt: Đ/c Hằng (có lý do).

          1. Đánh giá công tác tháng 12/2016:

          - Duy trì tốt sĩ số hiện có.

          - 100% nhóm, lớp thực hiện tốt việc cân đo theo dõi sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

          - Thực hiện tốt chương trình chăm sóc GD trẻ theo quy định.

          - Tham gia thành công hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

Kết quả 2/2 đ/c đạt giáo viên giỏi cấp huyện

          - Đ/c Hợi, Hường tích cực học bồi dưỡng qua mạng

          - Hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra nội bộ tháng 12/2016

          - Hoàn thành việc đón đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của PGD

 * Tồn tại:

          - Công tác huy động trẻ ra lớp chưa đạt kế hoạch giao

          - Một số nhóm trẻ việc đánh giá trẻ chưa đúng theo quy định

          - Việc trồng rau tại vườn trường chưa hiệu quả.

          - Việc thu góp ở các lớp chậm

          2. Triển khai công tác tháng 1/2017

          - Tiếp tục làm tốt công tác huy động trẻ nhà trẻ và trẻ 3 tuổi ra lớp, vận động trẻ ăn bán trú tại trường theo kế hoạch đề ra.   

          - Các nhóm trẻ thực hiện việc trải xốp nền nhà để giữ ấm trẻ; thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tính mạng cho trẻ (các lớp kiểm tra chăn ấm, bình nước ấm ... nếu không đảm bảo thì đệ nghị bổ sung)

          - Bếp ăn 2 khu thường xuyên thay đổi thực đơn phù hợp theo mùa và địa phương để đảm bảo đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng.

          - Các lớp chú ý việc tổ chức hoạt động ăn ngủ cho trẻ phù hợp, khoa học, đúng chuyên môn.

          - 2 khu bếp nuôi tích cực trồng rau xanh cung cấp cho trẻ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những đ/c nhận chợ cần lưu ý khi nhận chợ nếu thực phẩm không đảm bảo như hợp đồng thì yêu cầu trả lại nhà cung cấp để đổi thực phẩm khác.

          - Các nhóm, lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện đánh giá trẻ các độ tuổi sau chủ đề và đánh giá trẻ theo chủ đề. Duy trì ổ chức tốt các hoạt động giáo dục phát triển vận động, tạo dựng môi trường giáo dục phát triển vận động, góp phần tăng cường và bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chuyên môn; việc thực hiện nội dung chương trình theo quy định.

          - Nhà trường làm tốt công tác thanh tra kiểm tra theo kế hoạch , kiểm tra đột xuất ở tất cả các hoạt động, đặc biệt là hoạt động góc, hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần của các nhóm lớp

          - Tăng cường kiểm tra các bếp nuôi: kiểm tra việc giao nhận thực phẩm tại các bếp, kiểm tra hồ sơ nuôi ăn, việc tính khẩu phần ăn, lưu mẫu thức ăn, quy trình chế biến món ăn, kiểm tra giám sát việc mua và ký kết các loại thực phẩm; công khai tài chính và kiểm tra chặt chẽ số xuất ăn tại 2 khu.

          - Quản lý và sử dụng tốt đồ dùng, đồ chơi đã được trang bị.

          - Kiểm tra chất lượng học kỳ I

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục