Kế hoạch công tác tháng 05 năm học 2018 - 2019

Ngày 11/05/2019

Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

                   I. Điểm danh

- Có mặt: .........................đ/c

- Vắng mặt: .....................................................................................................

          I. Đánh giá công tác tháng 04/2019:

* Ưu điểm:

- Duy trì tốt số nhóm, lớp và số trẻ hiện có của nhà trường

- 100% các nhóm, lớp thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các tổ chuyên môn thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt. Duy trì nề nếp soạn và ký duyệt kế hoạch trước khi lên lớp theo đúng quy định.

- Các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc việc cho trẻ sử dụng đồ dùng, học liệu.

- Công tác vệ sinh môi trường, trang trí lớp đã thực hiện theo đúng chủ đề.

- Đã xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 nộp về PGD

- Hoàn thiện việc sửa chữa quạt điện, nhà vệ sinh

* Tồn tại:

- Một vài lớp chưa thanh toán xong các khoản thu nộp.

- Chưa chỉ đạo các lớp làm sao kê tài sản cuổi năm.

- Công tác vệ sinh, môi trường chưa được chú ý thường xuyên (đặc biệt khu B)

- Lưu mẫu thức ăn chưa đúng hướng dẫn, tủ lạnh,m khu vực bếp để bẩn

- Ở một số lớp công tác chăm sóc giáo dục chưa được quan tâm: Nước cho trẻ uống nóng quá, bình nước, ca cốc để chỗ nứng trẻ ra uống sẽ bị nắng, giá khăn mặt của trẻ vẫn còn để cả khăn lau, thùng rác chưa có lắp đậy, thùng rác còn để gần khu đồ dùng ăn uống...)

- Tỷ lệ nuôi ăn thường xuyên của trường còn thấp hơn so với bình quân chung của toàn huyện. Vậy đề nghị khu B làm tốt công tác tuyên truyền với cha mẹ trẻ cho trẻ ăn tại trường để đảm bảo kế hoạch đầu năm

          II. Triển khai công tác tháng 5/2019

Căn cứ công văn số 532/PGDĐT-GDMN, ngày 25/4/2019 của PGD huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn công tác GDMN tháng 5 năm 2019. Trường mầm non Nhân Chính triển khai công tác tháng 5/2019 cụ thể như sau:

1. Công tác phát triển số lượng

- Tiếp tục duy trì các nhóm, lớp và số trẻ hiện có

- Tiếp tục rà soát quản lý số liệu PCGD-XMC, cập nhật bổ sung dữ liệu vào phần mềm (lưu ý khớp với báo cáo cuối năm); Nộp hồ sơ về PGD khi có công văn hướng dẫn

2. Công nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ

2.1. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ

- Thực hiện nghiêm túc tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2019 theo công văn 507/PGDĐT-NGLL ngày 17/4/2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường; Các bếp nuôi kiểm soát chặt chẽ thực phẩm hàng ngày do nhà cung cấp mang đến, có nhận chợ tay ba; Lưu mẫu thức ăn đúng quy định; tích cực chăm sóc rau tại vườn trường để cung cấp nguồn rau sạch cho trẻ

- Thực hiện tự đánh gía trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non

- Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ về việc chủ động phát hiện, phòng ngừa các tình huống bị xâm hại, nâng cao trách nhiệm phòng chống đuối nước với trẻ theo công văn số 544/PGD ĐT-NGLL ngày 26/4/2019 của Phòng GD&ĐT về tăng cường phòng hcống đuối nước ở trẻ em.

- GV thường xuyên theo dõi sức khoẻ và các biểu hiện thay đổi trong ngày của trẻ (trong sinh hoạt, ăn, ngủ, vui chơi...) để xử lý kịp thời tình huống xảy ra, mọi hoạt động hàng ngày của trẻ đều có sự quản lý, chăm sóc của giáo viên. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt hàng ngày (ăn, ngủ, vệ sinh...) theo quy định

- Duy trì phối hợp với cơ quan y tế để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống bệnh dịch cho trẻ.

- Tiếp tục duy trì các quy định về phòng cháy chữa cháy

- Chỉ đạo quản lý chặt ché khẩu phần ăn của trẻ. Thứ 6 hàng tuần gửi thực đơn tuần lên PGD

2.2. Công tác giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện tốt các hoạt động giáo dục cho trẻ theo kế hoạch, hoàn thành chương trình các độ tuổi theon quy định (tuyệt đối không dạy trẻ 5 tuổi học đọc, viết chữ ngoài chương trình). Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá trẻ hàng ngày và đánh giá cuối độ tuổi theo đúng hướng dẫn

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài trười cho trẻ trải nghiệm, sử dụng hiệu quả vườn cổ tích phù hợp điều kiện thơi ftiết k để trẻ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, chú trọng giáo dục kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ

- Thường xuyên giữ mối liên hệ và chia sẻ thông tin với gia đình trẻ, những biểu hiện thay đổi trong ngày của trẻ, đặc biệt quan tâm đến những trẻ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật

- Tiếp tục làm tốt công tác thu tiền các khoản để quyết toán cuối năm; các lớp có học sinh đi thêm trong học kỳ II phải thu, nộp đủ theo quy định về trường.

- Tổ chức cân đo, theo dỗi sức khoẻ trẻ theo đúng quy định.

- Các nhóm lớp hoàn thành việc đánh giá trẻ sau chủ đề và cuối độ tuổi

- Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách nhà trường, hồ sơ các cuộc vận động để KT tại PGD trước ngày 15/5

3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia kiểm tra tại PGD ngày 29/5/2019

- Nhà trường tiếp tục hoàn thiện các minh chứng kiểm điịnh để đoàn đoàn đánh giá ngoài vào tháng 8/2019

4. Công tác chỉ đạo

- Bồi dương xnâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống tác phong và giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Các đ/c CB,GV,NV thực hiện các quy định về đạo đức nàh giáo và phòng chống bạo lực học đường theo CV 331/UBND-GDĐT ngày 24/4/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không làm việc riêng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở trường (không sử dụng mạng xã hội, làm viêc cá nhân...). Thực hiện nghiêm túc CV số 570/SGD ĐT ngày 12/9/2019 về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy định về đạo đức nhà gáio

- Thường xuyên quan tâm đến công tác vệ sinh môi trừờng, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, phát động trồng hao trong ngoài khu vực trường theo cv 468/PGD ĐT-NGLL ngày 4/4/2019 của Phòng GD và Đào tạo Lý Nhân

- Tiếp tục thực hiện CV 545/PGD ĐT-NGLL  ngày 26/4/2019 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về tăng cường tuyển truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông

- Đ/c Tâm Thu chuyển thông báo số 01/TB-ĐKT ngày 25/4/2019 của UBND huyện Lý nhân về việc thông báo kết quản kiểm tra nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn huyện Lý Nhân cho cơ sở nhà dòng. Làm văn bản tham mưu với UBND xã có biện pháp giải thể một vài nhóm trẻ chưa được cấp phép

- Tiếp tục làm tốt công tác trông giữ trẻ thứ 7

- Đánh giá chuẩn Nghề nghiệp HT,PHT theo TT số 25 và chuẩn GV theo TT số 26 cảu Bộ giáo dục và Đào tạo

- Hoàn thành công tác đánh giá cuối năm CB,GV,NV theo NĐ 56

- Xây dựng kế hoạch trông giữ trẻ trong hè tổ chức các hoạt động trong dịp hè theo đúng hướng dẫn.

- Kiểm tra chất lượng cuối năm

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ cuối năm học (dự kiến ngày 26/5/2019)

- Hoàn thành việc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Làm hòm thư góp ý tại trường

- Các nhóm lớp (trừ 5 tuổi) trả đồ dùng cho cha mẹ trẻ

- Hoàn thiện hồ sơ trẻ em 5 tuổi bàn giao vào trường Tiểu học

- Tổ chức tốt tết thiếu nhi 1/6 cho các cháu

- Thực hiện công khai tài chính cuối năm

- Tổ chức bình xét thi đua ở các tổ; Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường xét duyệt thi đua cuối năm học.

- Phân công CB,GV,NV trực trường trong dịp hè.

 

 

 3. Triển khai một số văn bản:............

................................................................................................

          4. Ý kiến thảo luận

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          5. Kết luận của chủ tọa  

          - Đề nghị 100% CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên. Nếu có vướng mắc gì kịp thời báo cóa về BGH để giải quyết./.

         

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục