kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp- Tự do- Hạnh phúc

       Số:  01/KH-MN                                                 Nhân Chính, ngày 26 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015- 2016

 

 Thực hiện công văn số 205/GD-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc chuẩn bị và tổ chức Khai giảng năm học 2015-2016.

Trường mầm non Nhân Chính xây dựng kế hoạch tổ chức năm học 2015-2016 như sau:

   1. Thời gian: Từ 7giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2015

   2. Địa điểm: Tại khu A của trường  (xóm 10 Thượng Vỹ)

   3. Thành phần gồm:

          - Đại biểu đại diện các cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể từ huyện, Phòng GD&ĐT, xã, thôn xóm địa phương:                    30 người

          - Các bậc phụ huynh học sinh (đại diện):  470 người

          - Cán bộ giáo viên lao động trong trường: 40 người

          - Các cháu học sinh mẫu giáo 3- 5 tuổi:    470 cháu

     4. Hình thức: Thuê rạp, trang trí khẩu hiệu, đài loa... đúng quy định.

     5. Nội dung: Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Lý Nhân

         - Yêu cầu chung: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ giáo viên, đại biểu về dự khai giảng; không khí vui tươi, trang trọng, đảm bảo phù hợp với giáo dục mầm non về phần lễ và hội.

         - Về trang phục: 100% cán bộ giáo viên mặc áo dài, học sinh hoá trang, trang phục sạch đẹp. Mỗi trẻ về dự khai giảng mang theo 1 cờ giấy hoặc 1 bóng bay.

        - Thời gian tập trung cán bộ giáo viên về hội trường trước 6 giờ 30 phút sáng ngày 5/9/2015.

     6. Dự trù kinh phí: Xin UBND xã đầu tư  (có dự trù kèm theo)

     7. Công tác tổ chức thực hiện (có bảng phân công kèm theo)

          Trên đây là kế hoạch tổ chức khai giảng của trường mầm non Nhân Chính. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các bộ phận được phân công báo cáo kịp thời về BGH nhà trường để có biện pháp giải quyết./.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      

 

 

                                                                               Phạm Thị Thương Huyền

 

 

UBND XÃ NHÂN CHÍNH

TRƯỜNG MẦM NON NHÂN CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

              Số     /TTr- TMN                                       Nhân Chính, ngày 26 tháng 8 năm 2015

 

TỜ TRÌNH

Về việc xin hỗ trợ kinh phí khai giảng

Năm học 2015- 2016

 

                   Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Nhân Chính

Căn cứ công văn số 205/GD-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc chuẩn bị và tổ chức Khai giảng năm học 2015-2016.

Trường mầm non Nhân Chính lập tờ trình kính trình với uỷ ban nhân dân xã về việc xin hỗ trợ kinh phí khai giảng năm học 2015- 2016 như sau:

    I. Thời gian Khai giảng: Từ 7giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2015

    II. Địa điểm: Tại khu A của trường  (xóm 10 Thượng Vỹ)

    III. Thành phần gồm:

           - Đại biểu cấp huyện, xã: Lãnh đạo Đảng, chính quyền và đại diện các ban ngành đoàn thể trong xã: 30 người

      - Cấp trường: Cán bộ, giáo viên và nhân viên, PHHS (khoảng 510 người)

      - Các cháu học sinh mẫu giáo 3- 5 tuổi:  470 cháu

       IV. Hình thức: Thuê rạp, trang trí khẩu hiệu, đài loa... đúng quy định.

       V. Dự trù kinh phí:

          1. Thuê 3 rạp, 500 ghế, 10 bàn, khăn, loa đài, 15 bộ cốc chén        = 5.000.000đ

(Bắc rạp từ sáng 4/9/2015 để chiều 4/9/2015 tổng duyệt chương trình văn nghệ)                                                                                           2. Thuê người phục vụ đàn duyệt khớp nhạc:                                  = 300.000đ

          3. Thuê 01 máy phát điện (Sử dụng khi mất điện)                           = 150.000đ

          4. In bạt, cắt dán trang trí khẩu hiệu, băng zôn 4 cái                        = 600.000đ

          5. Hoa tươi, chè nước                                                                        = 250.000đ

          6. Mua bánh kẹo cho học sinh: 5.000đ * 470 trẻ                              = 2.350.000đ                                                            

                                                                                                     Tổng:     8.650.000đ

                                                 (Tám triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

      VI.  Đề nghị hỗ trợ kinh phí:

           Đề nghị Uỷ ban nhân dân trích từ ngân sách cấp hỗ trợ kinh phí là: 8.650.000đ

           Vậy trường mầm non Nhân Chính kính trình và đề nghị UBND xã quan tâm duyệt cấp hỗ trợ kinh phí để phục vụ cho Khai giảng năm học 2015-2016 của nhà trường đạt kết quả tốt góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

                                                                      Nhân Chính, ngày 26 tháng 8 năm 2015

    UBND XÃ DUYỆT                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NHÂN CHÍNH

 

I. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2015

II. Địa điểm: Tại Khu A trường mầm non xã Nhân Chính

III. Nội dung chương trình:

* Phần lễ: Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút

STT

Nội dung

Người thực hiện

1

Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Phó hiệu trưởng

2

Đọc thư chủ tịch nước

Đ/c Chủ tịch UBND xã

3

Diễn văn Khai trường

Hiệu trưởng nhà trường

4

Đại biểu cấp trên phát biểu, tặng hoa cho nhà trường

Lãnh đạo địa phương

5

Phụ huynh tặng hoa

Trưởng ban ĐDCMHS

6

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo địa phương

 

* Phần hội: Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút

- Các tiết mục văn nghệ do các cháu học sinh 5 tuổi biểu diễn

 

* Lãnh đạo địa phương phát động quỹ khuyến học

 

                                                                                            BAN TỔ CHỨC

 

 

 

Tin cùng chuyên mục