Kế hoạch hội thi bé khéo tay năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 20/KH-TMN

 

Nhân Chính, ngày 09 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi "Bé khéo tay" và triển lãm tranh của trẻ mầm non

cấp trường, năm học 2015 - 2016

 

Căn cứ công văn số 220/HD-PGDĐT-MN, ngày 6/4/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi "Bé khéo tay" và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường năm học 2015-2016;

Căn cứ kế hoạch số 05/KH-MN ngày 20 tháng 9 năm 2015 của trường Mầm non Nhân Chính về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016;

Trường Mầm non Nhân Chính xây dựng kế hoạch tổ chức thi “Bé khéo tay” cấp trường năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

Hội thi nhằm phát hiện và đào tạo năng khiếu thẩm mỹ cho trẻ, phát triển các hoạt động tinh, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. Phát huy tích cực luyện tập các kỹ năng, phát triển năng khiếu tạo hình cho trẻ.

Giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, cảm nhận được cái đẹp, yêu cái đẹp, và tạo ra cái đẹp trong sản phẩm của mình. Trẻ biết cách phối hợp tạo bố cục đẹp.

Hội thi nhằm đánh giá quá trình giáo dục thẩm mỹ qua môn học tạo hình của các lớp mẫu giáo trong trường. 

          2. Yêu cầu

Mỗi lớp tham gia dự thi phải đủ cả ba môn thi: Vẽ, nặn, xé dán.

Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng phát triển tài năng của trẻ, khuyến khích trẻ tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức thẩm mỹ.

          II. Thời gian

Hội thi được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2016

Thời lượng làm bài: Mẫu giáo 3-4 tuổi: Từ 35 -> 40 phút

                               Mẫu giáo 4-5 tuổi: Từ 40 -> 45 phút

                               Mẫu giáo 5-6 tuổi: Từ 45 -> 50 phút

          III. Nội dung, hình thức

* Nội dung

1. Nội dung thi: Tổ chức các hoạt động tạo hình: Vẽ, nặn, xé, cắt dán ở các lớp mẫu giáo.

    (khuyến khích các lớp sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo sản phẩm)

100% các lớp mẫu giáo tổ chức cho 100% trẻ tham gia thi tại lớp sau đó lựa chọn 3 trẻ/ lớp tham gia dự thi cấp trường.

Mỗi cháu được đăng ký dự thi 01 trong 3 hoạt động: hoạt động vẽ, hoạt động nặn, hoạt động xé (cắt) dán.

Yêu cầu trẻ thể hiện nội dung thi theo đề tài, có bố cục chặt chẽ.

Nội dung đề tài: Tình cảm quê hương, đất nước; Giáo dục vệ sinh môi trường; Giáo dục an toàn giao thông.

Sản phấm vẽ, xé, cắt dán được trình bày trên khổ giấy A3

2. Nội dung triển lãm: Chọn sản phẩm đẹp triển lãm tại trường.

* Hình thức thi

Nhà trường tổ chức thi theo khối. (Mỗi khối 1 phòng, 3-4 tuổi lớp đ/c Khơi; 4-5 tuổi lớp đ/c Hạnh, 5-6 tuổi lớp đ/c Dung C)

IV. Tiêu chí đánh giá, xếp loại sản phẩm

1. Tiêu chí đánh giá sản phẩm theo thang điểm 10.

- Đảm bảo tính giáo dục: 1,0 điểm

- Sản phẩm có nội dung phong phú, thể hiện rõ ý nghĩa của đề tài: 3,0 điểm

- Bố cục hợp lý: Hài hòa, cân đối đảm bảo tính thẩm mỹ: 3,0 điểm

- Kỹ năng thể hiện hình tượng: Nét vẽ, xé, cắt dán; nặn độc đáo, ngộ nghĩnh, dĩ dỏm: 2,0 điểm

- Sử dụng sáng tạo các mảng màu, có màu sắc tự nhiên, tô màu gọn và đẹp: 1,0 điểm

2. Xếp loại

Loại A: Từ 8,5 -> 10 điểm

Loại B: Từ 7,0 -> dưới 8,5 điểm

Loại C: Từ 5,0 -> dưới 7,0 điểm

Loại D: Dưới 5,0 điểm

3. Cơ cấu giải thưởng

- 03 giải nhất (01 giải nhất hoạt động vẽ; 01 giải nhất hoạt động nặn; 01 giải nhất hoạt động xé (cắt) dán) chung cho cả 3 độ tuổi.

- 09 giải nhì (03 giải nhất hoạt động vẽ; 03 giải nhất hoạt động nặn; 03 giải nhất hoạt động xé (cắt) dán) phân đều cho cả 3 độ tuổi.

- 09 giải ba (03 giải nhất hoạt động vẽ; 03 giải nhất hoạt động nặn; 03 giải nhất hoạt động xé (cắt) dán) phân đều cho cả 3 độ tuổi.

- 24 giải khuyến khích.

V. Kinh phí tổ chức hội thi: Trích từ kinh phí hoạt động của nhà trường.

          VI. Tổ chức thực hiện

          1. Đối với nhà trường

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi và triển lãm tranh

          - Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi và triển lãm tranh (thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban coi thi)

          - Tổ chức hội thi

          2. Đối với các lớp mẫu giáo

          - Căn cứ kế hoạch Hội thi của nhà trường tổ chức thi tại lớp để lựa chọn các cháu dự thi cấp trường đủ số trẻ, thể loại theo yêu cầu.

          - Đăng ký họ tên các cháu, đề tài dự thi nộp về nhà trường trước ngày 19/4/2016 (Đ/c Tâm Thu nhận) ngày 20/4 ban tổ chức sẽ chốt danh sách và lập danh sách phòng thi.

 

STT

Họ tên trẻ

Ngày sinh

Đề tài

Hoạt động (Vẽ, nặn...)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

          3. Đối với lớp đ/c Khơi, đ/c Hạnh, đ/c DungC:

          - Thực hiện nhiệm vụ chung như các lớp mẫu giáo trong trường

          - Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội thi theo yêu cầu của ban tổ chức: Phòng thi, kê đủ 15 bàn, 15 ghế cho học sinh; Tự bảo quản cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi của lớp mình.

          4. Đối với đ/c Kế toán, thủ quỹ nhà trường

          Chuẩn bị kinh phí cho Hội thi: Trang trí, phần thưởng.

Trên đây là kế hoạch hội thi "Bé khéo tay" và triển lãm tranh cấp trường năm học 2015-2016 của trường mầm non xã Nhân Chính, đề nghị các lớp có kế hoạch tập luyện và thực hiện nghiêm túc để Hội thi đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c lãnh đạo nhà trường, chủ tịch công đoàn (C/Đ);

- Các tổ chuyên môn (T/h);

- 100% các đ/c gv,nv (T/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

            Phạm Thị Thương Huyền

 

NỘI DUNG THI

           1. Các lớp: chuẩn bị sẵn đồ dùng, tập trung học sinh trước 7h30 ở các phòng thi, Ban tổ chức sẽ phân vị trí ngồi trong các phòng thi (chia 3 dãy, dãy ngoài cùng hoạt động vẽ, dãy giữa hoạt động nặn, dãy trong cùng hoạt động xé (cắt) dán)

          2. Các lớp tự chuẩn bị đồ dùng cho trẻ trong các phần thi

          - Giấy màu

          - Hồ dán

          - Đất nặn

          - Bảng nặn và bảng để SP của trẻ; Tên trẻ, tên SP

          - Các nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải

          - Các nguyên vật liệu khác

(Nhà trường chỉ phát giấy B4 trước 1 ngày để các lớp tự làm khung tranh cho trẻ)

          5. Đánh giá điểm:

          Sau khi thi xong các giám thị coi thi mang sản phẩm tập chung về phòng hội đồng trường để chấm điểm và xếp loại.

          * Phân công chuẩn bị phòng trưng bày sản phẩm: Các đ/c nhân viên khu A, B (Chiều thứ 5 ngày 21).

          

Tin cùng chuyên mục