GHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG Năm học: 2017 - 2018

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG Năm học: 2017 - 2018 I. Nội dung: 1. Bà Phạm Thị Thương Huyền - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017; kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017; dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; * Nghiêm túc thực hiện tốt có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Đánh giá xếp loại cuối năm của cán bộ giáo viên và nhân viên trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: Xếp loại tốt: 45/48 d/c = 93,8%; xếp loại khá: 3/48 d/c = 6,2% * Quy mô nhóm lớp - Duy trì 05 nhóm trẻ và 17 lớp mẫu giáo hiện có. Trong đó: 04 nhóm trẻ công lập, 01 nhóm trẻ nhà dòng; 05 lớp 3-4 tuổi công lập, 01 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi nhà dòng; 05 lớp 4-5 tuổi, 06 lớp 5-6 tuổi. - Nhà trẻ huy động ra lớp 154/371, đạt tỷ lệ 41,5%; mẫu giáo huy động ra lớp 589/589, đạt tỷ lệ 100%, trong đó: Huy động 221/221 trẻ 5 tuổi ra lớp và được học 2 buổi/ ngày, đạt tỷ lệ 100%. * Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - Duy trì và củng cố vững chắc các điều kiện, tiêu chuẩn phổ giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đã được công nhận xã đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi những năm tiếp theo. * Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ - Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ - Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non - Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. * Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học * Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non - 100% CBQL và giáo viên của nhà trường có trình độ đạt chuẩn (trong đó tỷ lệ trên chuẩn 92%). Và được đánh giá theo quy định chuẩn nghề nghiệp. - Không có cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật phải xử lý. *. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục - Tăng cường công tác quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non. * Thực hiện tốt công tác xã hội hoá - Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN; quan tâm, giúp đỡ nhóm trẻ nhà dòng nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. *. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non * Công tác thi đua khen thưởng * Tập thể: Phấn đấu nhà trường xếp từ 15/23 trường mầm non trong toàn huyện, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; công đoàn trường đạt công đoàn cơ sở vững mạnh; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. * Cá nhân: Phấn đấu 30/48 CB, GV, NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 03 CBQL, GV, NV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 2. Bà: Nguyễn Thị Thương - CTCĐ Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động; 3. Bà: Phạm Thị Kim Dung - trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2016-2017, phương hướng hoạt động năm học 2017 - 2018; 4. Bà: Phạm Thị Thương Huyền - Hiệu Trưởng nhà trường đọc báo cáo ngân sách, việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi. 5. Ý kiến phát biểu tham luận - Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngát - TP tổ MG: Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo. - Đ/c Lê Thị Thanh Thảo - TP tổ NT: Một số biên pháp rèn nề nếp thói quen cho trẻ nhà trẻ. - Đ/c Nguyễn Thị Huyền - NV nuôi dưỡng: Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trong trường mầm non. 6. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo - Bằng mọi biện pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học nâng mức xếp loại chung cuối năm học cao hơn năm học trước. - Phân công CBQL trực trường thường xuyên ở khu B - Trồng hoa ở trong trường và ngoài tường phí ngoài trường - Làm tốt công tác XHH để làm rèm che nắng cho trẻ. 7. Bà: Nguyễn Thị Thương - Chủ tịch CĐ thông qua những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới của đơn vị; quy định về khen thưởng, kỷ luật, quản lý, sử dụng các loại quỹ, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu thi đua để hội nghị biểu quyết 8. Biểu quyết, ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS. 9. Phát động thi đau bế mạc hội nghị. Nghị quyết đã được thông qua 100% ý kiến nhất trí. Hội nghị kết thúc hồi 11h00p cùng ngày./. Nhân Chính, ngày 07 tháng 10 năm 2017 CHỦ TOẠ THƯ KÝ Nguyễn Thị Hạnh
Tin cùng chuyên mục