HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG Năm học: 2018 - 2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG

Năm học: 2018 - 2019

 

          I. Điểm danh:

          Có mặt: 46/47 đ/c

          II. Nội dung:

          1. Bà Phạm Thị Thương Huyền - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;  kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018; kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018; dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019;

* Nghiêm túc thực hiện tốt có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Đánh giá xếp loại cuối năm của cán bộ giáo viên và nhân viên trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

Xếp loại tốt: 43/45 d/c = 95,5%; xếp loại khá: 2/45 d/c = 4,5%

          * Quy mô nhóm lớp

         - Duy trì 05 nhóm trẻ và 17 lớp mẫu giáo hiện có. Trong đó: 04 nhóm trẻ công lập, 01 nhóm trẻ nhà dòng; 05 lớp 3-4 tuổi công lập, 01 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi nhà dòng; 05 lớp 4-5 tuổi, 06 lớp 5-6 tuổi.

         - Nhà trẻ huy động ra lớp 170/357 (35 trẻ nhà dòng), đạt tỷ lệ 47,6%; mẫu giáo huy động ra lớp 562/562 (30 trẻ nhà dòng), đạt tỷ lệ 100%, trong đó: Huy động 190/190 trẻ 5 tuổi ra lớp và được học 2 buổi/ ngày, đạt tỷ lệ 100%.

*. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

- Duy trì và củng cố vững chắc các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập  giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đã được công nhận xã đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi những năm tiếp theo.

         *. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

* Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

+ 100% trẻ đến trường đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

+ Phấn đấu trong năm học nhà trường không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

         * Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ 

         - 2/2 bếp ăn được trang bị máy khử độc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không để xảy ra dịch bệnh trong nhà trường.

        - Huy động  100% trẻ nhà trẻ, 100% trẻ mẫu giáo đến trường được nuôi ăn bán trú.

          Mức ăn: 13.000đ/trẻ/ngày (Kể cả gạo, không kể chất đốt).

        - Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 2,5% trở lên so với đầu năm học; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 3,5% và thể thấp còi xuống dưới 3,7%; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

* Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non

- 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, 100% trẻ đến trường được tổ chức học 2 buổi/ ngày.

* Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

         + Công tác kiểm định chất lượng GDMN

         - Duy trì có 25/29 tiêu chí đạt, đạt tỷ lệ 86,2%, trong đó có 17/17 tiêu chí cứng đạt, đạt tỷ lệ 100%. Duy trì trường được công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ III.

         + Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

          5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- 100% nhóm, lớp có phòng học xây dựng kiên cố, đủ diện tích theo Điều lệ trường mầm non. Các nhóm lớp đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn đấu có 2/2 sân chơi có 5 loại đồ chơi ngoài trời.

- Phấn đấu có 94% số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 3,4 tuổi có đủ danh mục ĐDĐC, thiết bị dạy học tối thiểu theo văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

- 100% CBQL và giáo viên của nhà trường có trình độ đạt chuẩn (trong đó tỷ lệ trên chuẩn 94%). Và được đánh giá theo quy định chuẩn nghề nghiệp.

- Không có cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật phải xử lý.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, phấn đấu 60% đạt loại giỏi.

- Trong năm học, phấn đấu có từ 2-3  giáo viên, nhân viên được kết nạp Đảng.

         *. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- Tăng cường công tác quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ trường học.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ chuyên môn đảm bảo tinh gọn theo đúng quy định.

- Tổ chức các hội thi, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong trường mầm non đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.

          - Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong nhà trường.

*. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá

- Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN; quan tâm, giúp đỡ nhóm trẻ nhà dòng nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

*. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

         - 100% các nhóm, lớp có góc tuyên truyền với nội dung phong phú và phù hợp.

- 100% các bậc phụ huynh có con học tại trường được tuyên truyền về giáo dục mầm non.

*. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

 - 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được kiểm tra trong năm học;

 - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB, GV, NV trong năm học: 9/45 đạt 20%.

 -  Kiểm tra chuyên đề 100% CB,GV,NV còn lại: 36/45 =80%.

- Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra thường xuyên, đột xuất trong các hoạt động nhà trường. Nội dung kiểm tra theo kế hoạch như sau: Kiểm tra công tác điều tra PC xóa mù chữ;  Kiểm tra việc triển khai các khoản thu chi đầu năm; Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp; Kiểm tra chất lượng học kỳ I;  Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên; Kiểm tra các cuộc vận động và phong trào thi đua;  Kiểm tra việc thực hiện công văn lưu trữ;  Công tác nuôi dưỡng trong bếp ăn

         *. Công tác thi đua khen thưởng

          * Tập thể: Phấn đấu nhà trường xếp từ 10 - 11/24 trường mầm non trong toàn huyện, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, giữ vững trường chuẩn quốc gia sau 5 năm; công đoàn trường đạt công đoàn cơ sở vững mạnh; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

         * Cá nhân: Phấn đấu 27/45 CB, GV, NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 03 CBQL, GV, NV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

. Bà: Nguyễn Thị Thương - CTCĐ Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động;

          3. Bà: Phạm Thị Kim Dung - trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017-2018, phương hướng hoạt động năm học 2018 - 2019;

          4. Bà: Phạm Thị Thương Huyền - Hiệu Trưởng nhà trường đọc báo cáo ngân sách, việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.

          5. Ý kiến phát biểu tham luận

          - Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngát - TP tổ MG: Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo.

          - Đ/c Lê Thị Thanh Thảo - TP tổ NT: Một số biên pháp rèn nề nếp thói quen cho trẻ nhà trẻ.

          - Đ/c Nguyễn Thị Phượng - NV nuôi dưỡng: Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trong trường mầm non.

          6. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo

          - Phân công CBQL trực trường thường xuyên ở khu B

          - Làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh ở các nhóm lớp tự lắp camêra cho các nhóm lớp.

          7.  Bà: Nguyễn Thị Thương - Chủ tịch CĐ thông qua những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới của đơn vị; quy định về khen thưởng, kỷ luật, quản lý, sử dụng các loại quỹ, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu thi đua để hội nghị biểu quyết

8. Biểu quyết, ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS.

9. Bầu ban thanh tra nhân dân trường học

          10. Phát động thi đau bế mạc hội nghị.

Nghị quyết đã được thông qua 100% ý kiến nhất trí. Hội nghị kết thúc hồi 11h00p cùng ngày./.

         

                                                            Nhân Chính, ngày 14  tháng 10 năm 2018

                  CHỦ TOẠ                                                     THƯ KÝ

 

 

 

                                                                                       Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục