BÁO CÁO


PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ NHÂN CHÍNH

 


Số: 16/BC-TMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Nhân Chính, ngày 21 tháng 5  năm 2017

BÁO CÁO

Kết qủa thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất

và y tế trường học năm học 2016 - 2017

 

Thực hiện Công văn số 684/PGDĐT-NGLL ngày 19/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Lý Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017;

Thực hiệnkế hoạch số 03/KH-TMN ngày 22/9/2016 của trường mầm non xã Đức Lý về việc thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017.

       Trường mầm non xã Nhân Chính báo cáo kết qủa thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình

       1. Lớp - học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Khuyết tật

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1 (6)

0

 

 

 

 

 

2 (7)

4

121

55

0

6

0

3 (8)

5

152

71

0

9

0

4 (9)

6

213

102

0

13

0

5

5

153

78

0

5

0

Cộng

20

639

306

0

33

0

       - Tổng số nhóm, lớp 20 = 639 trẻ, trong đó:

       + Nhà trẻ 4 nhóm = 121 trẻ,

       + Mẫu giáo 9 lớp =  518 trẻ.

       Số trẻ khuyết tật: 0

       2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

       * Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 44

       - Cán bộ quản lý : 03

       - Giáo viên 33 người (Biên chế: 9; hợp đồng: 24). Trong đó giáo viên dạy

môn Thể dục: 0

       - Nhân viên hành chính: 02 người (Biên chế: 01; hợp đồng: 1). Cán bộ kiêm

nhiệm công tác y tế: 01, bồi dưỡng nghiệp vụ về y tế trường học: Không

       - Nhân viên kế toán: 01 người (Biên chế: 01; hợp đồng: 0).

       - Nhân viên văn thư: 01 người (Biên chế: 0; hợp đồng: 01).

       - Nhân viên nấu ăn: 06 người (Biên chế: 0; hợp đồng: 06).

       3. Cơ sở vật chất

       - Bàn ghế 279 bộ (đạt chuẩn: 279 bộ, chưa đạt chuẩn 0 bộ).

       - Bảng biểu truyền thông: 04 (về phòng cháy; cấm hút thuốc lá;…)

       - Công trình vệ sinh: 20; nước sạch: 02; dụng cụ chứa rác: 20, khu xử lý rác: 0

       - Sân chơi, bãi tập: 02

       - Phòng y tế: 01; trang thiết bị trong phòng: 02, tủ thuốc: 20

       4. Thuận lợi , khó khăn

       a. Thuận lợi:

       - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân, đặc biệt là các Đ/c chuyên viên bậc học Mầm non.

      - Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

      - Công tác đảm bảo an toàn về sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho học sinh luôn được chú trọng.

       2. Khó khăn:

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động của nhà trường còn hạn hẹp.

      - Cán bộ phụ trách công tác y tế còn kiêm nhiệm chưa có chuyên môn nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế.

II.  Kết quả thực hiện

       1. Công tác Tư tưởng - Văn hóa

- Trong năm học nhà trường đã nghiêm túc chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2016 và tổ chức 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thực hiện làm theo Bác chủ đề năm 2017. Cụ Thể: Các Đảng viên, nhà giáo, CB công chức, viên chức trong nhà trường nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

- Tiếp tục triển khai việc đưa các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường; duy trì đạt 5/5 nội dung của phong trào xếp loại tốt; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường, tư vấn tuyên truyền về ATGT; phòng chổng tai nạn thương tích, đuối nước; giới tính; giao tiếp, ứng xử; phương pháp học tập, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2016-2017. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của học sinh trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước.

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường, giúp trẻ tự tin và có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tạo ra sự cân bằng tâm lý, học tập đạt kết quả tốt.

- Củng cố, phát triển, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng chống dịch bệnh đối với học sinh.

2. Công tác quản lý học sinh

- 100% trẻ đến trường đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trong năm học không có trường hợp trẻ bị tai nạn, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.

- Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai tốt công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; Nhà trường tổ chức ký cam kết với cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh.

- Nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý học sinh cụ thể trong năm học 2016-2017 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

+ Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, khả năng ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, giáo viên và học sinh;

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm.

3. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học

- Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác giáo

dục thể chất và thể thao trường học.

- Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

- Trú trọng, đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong trường mầm non.

- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tích cực tuyên truyền, tranh thủ sự đầu tư ủng hộ của cộng đồng, phụ huynh học sinh nhằm tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc dạy học và tập luyện thể dục (sân tập, trang thiết bị đồ dùng phục vụ hoạt động phát triển vận động như thang leo, cầu trượt, xích đu...). Tổng đầu tư từ nguồn xã hội hóa là 51.000.000 đồng,

4. Công tác Y tế trường học

- Nhà trường đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học với các nội dung chủ yếu sau:

+ Xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học ngay từ đầu năm học Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QD-BGDDT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phối hợp tổ chức hiệu quả, phát triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học theo tinh thần Thông tư 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

       + Nhà trường  phân công, bố trí  01 nhân viên kiêm nhiệm công tác tế trường học có trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình sức khỏe của trẻ định kỳ theo quy định.

+ Đề xuất với các cấp biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT- BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 71/2006/TTLT-BGDĐT-BNV;

+ Trang bị tranh tuyên truyền, tủ thuốc, cơ số thuốc tối thiểu; đồ thị theo dõi sức khoẻ của trẻ,... theo quy định. Phối hợp với Trạm y tế xã triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm. Đợt 1: tháng 10/2016; đợt 2: tháng 4/2017.

Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014, ban hành quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

+ Nhà trường tổ chức tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế

trường học của đơn vị vào tháng 3/2017 theo Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế ban hành Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN. Thực hiện tốt việc tự kiểm tra đánh giá định kỳ hàng tháng để có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh các nội dung đảm bảo đúng quy định tại thông tư hướng dẫn.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ 100% các nhóm, lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, thói quen nếp sống văn minh, phòng chống bệnh về mắt, răng miệng, bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa cho các cháu.

+ Các nhóm, lớp, bếp ăn thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện việc bảo quản, tiêu hủy hóa chất, về vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm­.

+ Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho CB, GV, NV học sinh về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học theo sự chỉ đạo của các cấp.

- Nhà trường đã huy động được đông đảo các bậc phụ huynh tham gia lao động tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho trẻ.

- Quán triệt giáo viên, nhân viên thường xuyên vệ sinh trong ngoài lớp học, bếp ăn, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng đồ chơi, khơi thông cống rãnh ít nhất mỗi tháng 1 lần để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trên đây là báo cáo kết qủa thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017. Trường mầm non xã Nhân Chính trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận: .                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Lưu VP.

                                                                     

 

                                                                 Phạm Thị Thương Huyền

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục