Kế hoạch công tác tháng 04 năm học 2018 - 2019

Ngày 30/03/2019

Họp Cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường

 

                   I. Điểm danh

- Có mặt: .........................đ/c

- Vắng mặt: .....................................................................................................

          1. Đánh giá công tác tháng 03/2019:

- Hoàn thành việc cân, đo theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng gửi về pgd

- Tuyên truyền vận động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất theo công văn số 310/PGDĐT-NGLL ngày 12/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019.

- Hoàn thành việc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Tổ chức kiến tập dự giờ đạt kế hoạch đề ra.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

- Thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đảm bảo an toàn cho trẻ về mọi mặt..

- Tiến hành hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học.

- Thường xuyên cải tạo vườn trường, trồng rau xanh, vườn hoa, cây cảnh.

- Hoàn thiện bài tuyên truyền nộp về Phòng Giáo dục.  

- Thực hiện tốt việc phòng chống các bệnh dịch trong nhà trường

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường

- Làm tốt công tác hướng dẫn đoàn giáo sinh thực tập tại trường   

* Tồn tại:

- Hội đồng tự đánh giá của nhà trường chưa hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá kiểm địnhchất lượng trường mầm non;

          2. Triển khai công tác tháng 4/2019

          Căn cứ công văn số 434/PGDĐT-GDMN, ngày 29/3/2019 của PGD huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn công tác GDMN tháng 4 năm 2019. Trường mầm non Nhân Chính triển khai công tác tháng 4/2019 cụ thể như sau:

2.1. Công tác phát triển số lượng và Phổ cập giáo dục

- Rà soát chính xác số liệu trẻ ra lớp hàng ngày để báo cáo PGD

- Duy trì ổn định số trẻ đã đến trường lớp.

2.2. Công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục

- Tiển khai văn bản 422/SGDĐT-GDMN ngày 19/3/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam; công văn số 207/UBND-GDĐT ngày 19/3/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp nuôi ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 333/PGDĐT-GDMN ngày 21/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp nuôi ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện tiêu chuẩn trường hcọ an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo công văn 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 ban hành quy định về txây dựng rường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Cán bộ giáo viên nhân viên cần làm tốt công tác tuyên truyền tới cha mẹ trẻ về chủ động phát hiện, phòng ngừa các tình huống bị xâm hại hoặc các nguy cơ bị xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ.

- Duy trì thực hiện nghiêm túc quy định phòng cháy chữa cháy, duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt hnàg ngày (ăn, ngủ, vệ sinh) theo quy định , đảm bảo chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi. Phòng chống muỗi, côn trùng cho trẻ, phối hợp với cha mẹ trẻ quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho trẻ trong khi thời tiết giao mùa dễ xảy ra các dịch bệnh. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên xử lý tốt rác thải, cống rãnh, bếp ăn, phòng nhóm lớp, đồ dùng, đồ chơi của trẻ, chăn, chiếu, gối... không để ẩm mốc

2.2. Công tác giáo dục

- Các nhóm, lớp tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầ non của Bộ GD&ĐT. Khi lãnh đạo ký duyệt vào kế hoạch theo quy định thì phải có nhận xét; tiếp tục nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn ở các tổ theo chuyên đề để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá sau chủ đề, đánh giá theo giai đoạn kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; thực hiện đnáh giá trẻ cuối độ tuổi đạt mục tiêu theo từng độ tuổi.

- Thực hiện nghiêm túc lịch hoạt động của trẻ trong ngày tại phòng nghệ thuật. Tăng cường các hoạt động ngoài trời cho trẻ trải nghiệm hàng ngày, sử dụng hiệu quả khu vườn cổ tích theo kế hoạch phù hợp với điều kiện thời tiết. Giáo viên tăng cường sưu tầm các vật liệu sẵn có của địa phương để trẻ khám phá và trải nghiệm, môi trường cho trẻ hoạt động phải phù hợp hướng đến trẻ và tuyệt đối an toàn cho trẻ, sử dụng sách, vở, đồ dùng, đồ chơi ...có hiệu quả, tránh lãng phí; chú trọng giáo dục kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với cha mẹ trẻ, khuyến khích sự tham gia của người thân trẻ vào các hoạt động trải nghiệm ở trường, lớp, chia sẻ kinh nghiệm vật liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm của trẻ.

3. Công tác xây dựng CSVC; Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Luôn duy trì các hoạt động của nhà trường đảm bảo chất lượng

- Các nhóm lớp thường xuyên quan tâm đến các nhà vệ sinh nếu hỏng tắc phải báo ngay cho đ/c phụ trách tìm thợ sửa chữa kịp thời. Phân công thường xuyên dọn vệ sinh khu nhà vệ sinh giáo viên cho sạch sẽ

- Thường xuyên sử dụng phòng âm nhạc, vườn cổ tích đúng lịch như đã phân công cho các lớp.

- Thực hiện tốt các nội dung theo văn bản số 304/HD-PGDĐT ngày 11/3/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về hướng dẫn công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019. Thực hiện đúng quy trình đánh giá, hoàn thiện báo cáo tự đnáh giá theo quy định về kiểm định chất lượng và quy định về trường chuẩn quốc gia theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia.

4. Công tác quản lý, chỉ đạo

- Duy trì các hoạt động theo kế hoạch năm học và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học

- Sử dụng hộp thư góp ý tại nhà trường

- CB,GV,NV tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không sử mạng xã hội và làm việc riêng khi không có phân công điều động của nhà trường trong thời gian làm nhiệm vụ ở trường

- Các đ/c CB,GV,NV thường xuyên tổng vệ sinh đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm, sổ giám sát cảu cha mẹ trẻ

- Thực hiện tốt chất lượng bữa ăn của trẻ theo đúng thực đơn, đúng khẩu phần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện việc quản lý trẻ, hồ sơ sổ sách cập nhật hàng ngày đúng quy định (sổ theo dõi trẻ đến lớp, sổ chấm ăn...)

- Thông báo nhóm trẻ ngoài công lập chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra cấp huyện về kiểm tra tình hình hoạt động năm học 2018-2019

- Thực hiện tốt Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non và công văn số 239/SGDĐT-TCCB ngày 7/3/2019 của Sở GD tỉnh Hà Nam về hướng dẫn thực hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/1/2018, thực hiện các nội dung rà soát đề nghị hướng dẫn chính sách đối với GV mầm non theo công văn số 316/GDĐT ngày 13/3/2019 của PGD ĐT Lý Nhân về hướng dẫn thực hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/1/2018 của Chính phủ;

- Tham gia tập huấn Thông tư 25/2018/TT-BGD ĐT ngày 8/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng và Thông tư số 26/2018/TT-BGD ĐT ngày 8/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn giáo viên mầm non do PGDĐT Lý Nhân tổ chức.

- Thực hiện giờ làm việc theo mùa hè bắt đầu từ ngày 16/4/2019

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 2 giáo viên, kiểm tra chuyên đề 5 giáo viên, nhân viên

- Đón đoàn kiểm tra nhóm trẻ ngoài công lập của PGD

- Đón đoàn kiểm tra thực hiện vụ năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường mầm non và nhóm trẻ ngoài công lập vào ngày 11/4/2019

          6. Triển khai một số văn bản:

.................................................................................................................................

          7. Ý kiến thảo luận

................................................................................................................................

          8. Kết luận của chủ tọa

.................................................................................................................................

Tin cùng chuyên mục