Kế hoạch công tác tháng 9 năm học 2018 - 2019

Ngày 08/9/2018

Họp hội cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

I. Điểm danh

- Có mặt: 46/46đ/c

- Vắng mặt: Không

          II. Nội dung:

          1. Đánh giá công tác tuần 1 tháng 9/2018:

* Ưu điểm:

- Các nhóm lớp làm tốt công tác dọn vệ sinh, lao động cải tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn.

- Tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 vào sáng ngày 5/9/2018

- Tiếp tục rèn nề nếp, thói quen đầu năm cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần

* Tồn tại

- Công tác huy động trẻ ra nhóm, lớp chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

- Công tác vệ sinh ở một vài nhóm, lớp chưa đảm bảo

2. Triểm khai, thảo luận, thống nhất dự kiến các khoản thu chi theo quy định và các quỹ thoả thuận với phụ huynh năm học 2018-2019

2.1. Đ/c Phạm Thị Thương Huyền – Hiệu trưởng nhà trường triển khai một số văn bản

+ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

          + Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

          + Nghị quyết 20/2018/NĐ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018 – 2019.

          + Thông báo số 126/TB-VP ngày 23/08/2018 của Văn phòng UBND huyện Lý Nhân thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai thực hiện công tác XHH giáo dục trả công thuê khoán người nấu ăn tại các trường Mầm năm học 2018 – 2019.

          2.2. Dự kiến các khoản thu theo quy định và theo quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, Ban lãnh đạo nhà trường đưa ra dự kiến một số khoản thu theo quy định và theo quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2018 - 2019 như sau:

 

a. Thu Học phí:

Thực hiện thu theo Nghị quyết 20/2018/NĐ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018 – 2019.

Mức thu 65.000đ/tháng/học sinh.

Thu theo số tháng thực học, chia làm 2 kỳ.

b. Xã hội hóa trả công thuê khoán người nấu ăn

Căn cứ vào Thông báo số 126/TB-VP ngày 23/08/2018 của Văn phòng UBND huyện Lý Nhân thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai thực hiện công tác XHH giáo dục trả công thuê khoán người nấu ăn tại các trường Mầm năm học 2018 – 2019.

Mức thu XHH trả công thuê khoán người nấu ăn: 55.000 đồng/tháng/trẻ ăn bán trú

c. Các quỹ thu theo quy chế dân chủ:

* Tiền ăn bán trú

Dự thu: 13.000đ/ trẻ/ ngày (không kể chất đốt).

Nhà trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ; mẫu giáo ăn 1 bữa chính, 1 bữa phụ

* Tiền chất đốt: thu chi theo hóa đơn thực tế (đầu tháng sau thu tiền chất đốt của tháng trước)

* Tiền học phẩm, tài liệu :

+  Nhà trẻ:   168.000đ/học sinh/năm học

          +  Mẫu giáo 3 tuổi: 260.000đ/học sinh/năm học

          +  Mẫu giáo 4 tuổi: 300.000đ/học sinh/năm học

          +  Mẫu giáo 5 tuổi:  350.000đ/học sinh/năm học

*. Tiền mua đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ, đồ dùng vệ sinh chung

+  Nhà trẻ, 3 tuổi:   112.000đ/học sinh/năm học

          +  Mẫu giáo 4, 5 tuổi: 86.000đ/học sinh/năm học

* Tiền phụ phí bếp nuôi

        Dự thu:  30.000đ/phụ huynh/năm học

* Tiền nước sạch sinh hoạt của học sinh

       Dự thu: 4.000 đồng/trẻ/tháng 

       Kinh phí chi còn thiếu nhà trường sẽ lấy từ nguồn kinh phí chi hoạt động do ngân sách cấp để chi.

d. Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh dự thu: 70.000đ/phụ huynh/năm học (do BĐDCMHS quản lý).

  3.  Ý kiến thảo luận

- 100% ý kiến nhất trí với dự kiến các khoản thu

- Lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể; Ban tài vụ và các giáo viên có trách nhiệm triển khai thực hiện.

- Ban thanh tra nhân dân trường học tăng cường hoạt động giám sát công tác thu chi của trường.

4. Kết luận của chủ tọa:

- Tiếp thu ý kiến của CB,GV,NV của trường. Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch thu chi cụ thể và công khai theo quy định.

        - Đề nghị 100% CB,GV,NV phối hợp thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên. Nếu có vướng mắc gì kịp thời báo cóa về lãnh đạo trường để giải quyết./.

 

CHỦ TỌA

 

THƯ KÝ

 

Tin cùng chuyên mục