Lịch công tác tháng 7 năm học 2018- 2019

Ngày 31 tháng 7 năm 2028

Họp hội cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

I. Điểm danh

- Có mặt: 48/50đ/c

- Vắng mặt: Đ/c Cao Phương, Duyên (có lý do)

 

          II. Nội dung:

          1. Đánh giá công tác trong hè:

          - Phân Côn trực hè đúng theo quy định

          - Các nhóm, lớp tổ chức trông giữa hè thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định; Thực hiện đúng các loại hồ sơ sổ sách theo hướng dẫn cảu Phong GD&ĐT, ăn đúng thực đơn, đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ, tính ăn đúng thời gian.

          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

          - Hoàn thành công tác điều tra phổ cập, chuẩn bị cho năm học 2018-2019

          - Nhà trường tiến hành tuyển sinh từ ngày 23/7

          * Một số tồn tại:

          - Một số đ/c được phân công trực hè không tưới cây xanh

- Kế hoạch hè còn sao chép kế hoạch giảng dạy trong năm học

- Nhóm làm hè có những lúc, những việc chưa thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn: (hồ sơ sổ sách làm chậm)

- Số lượng phụ huynh về làm hồ sơ đăng ký cho con đi học còn ít

          - Đối với công tác phổ cập: Một số đ/c chưa điều tra thực tế số trẻ, chép lại số liệu của năm cũ, một vài đồng chí không trực tiếp đi duyệt mà gửi người duyệt

          - Công tác thu nộp hồ sơ: Một số đ/c chưa thực hiện theo đúng quy định của trường.

          2. Triển khai công tác tháng 8/2018

          - Lao động dọn vệ sinh trong ngoài lớp học, trang trí lớp, rửa dụng cụ nuôi ăn, giặt chăn chiếu trước khi huy động trẻ ra lớp (dọn vệ sinh ngày từ ngày mồng 2/8/2018 đến hết mồng 4/8)

          - Sửa chữa cơ sở vật chất

          - Huy động trẻ ra lớp đạt 90% KH, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%

- Đón nhận trẻ ra lớp ngày 6/8/2018; tổ chức nuôi ăn bán trú từ ngày 8/8

- Rèn nề nếp, thói quen, tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm, có kế hoạch sửa chữa; lập tờ trình trình UBND xã.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung đồ dùng nuôi băn bán trú, chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ công tác nuôi dạy trẻ.

- Lao động dọn vệ sinh cải tạo vườn trường (tất cả diện tích đã được chia cho cá nhân để dọn cỏ. Đề nghị các đ/c tranh thủ dọn sạch cỏ)

- Dự trù các khoản thu chi năm học 2018-2019

- Họp phụ huynh đầu năm

- Tổ chức cho CBGV,NV học tập bồi dưỡng chính trị hè

- Tổ chức cho Gv học tập bồi dưỡng chuyên môn hè.

- Các nhóm lớp hướng dẫn phụ huynh đăng ký gửi con ngày thứ 7

* Phân công lao động:

1*. Phân công phụ trách điểm trường:

Khu A: Đ/c Nguyễn Thị Thương - PHT

Khu B: Đ/c Vũ Thị Tâm Thu - PHT

2*. Phân công cá nhân đảm nhiệm một số chức vụ cốt cán và một số nhiệm vụ cụ thể:

- Đ/c Phạm Thị Thương Huyền - HT phụ trách chung;

- Đ/c Nguyễn Thị Thương - PHT phụ trách nuôi dưỡng, vệ sinh môi trường, công tác kiểm định

- Đ/c Vũ Thị Tâm Thu - PHT phụ trách chuyên môn; cơ sở vật chất; Ct Phổ cập; thống kê

- Cán bộ cốt cán (Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn): Có quyết định cụ thể riêng

- Đ/c Nguyễn Thị Nhung - Thủ kho khu A.

- Đ/c Nguyễn Thị Thu – Thủ kho khu B

- Đ/c Nguyễn Thị Chinh – Thủ quỹ nhà trường

- Đ/c Trần Thị Loan, nhân viên văn phòng – Thư ký nhà trường

3*. Phân công giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp:

(Có danh sách phân công cụ thể kèm theo)

4*. Triển khai một số văn bản: ......

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3/ Các ý kiến thảo luận:

- Đ/c Thanh, Thoa, DungB xin phụ lớp

- Đề nghị nhà trường phân công công việc cụ thể cho giáo viên chính, giáo viên phụ

- Đ/c Thuỷ xin không làm sổ nuôi

4/ Kết luận của chủ tọa:

- Không nhất trí cho đ/c Thủy, đ/c Thanh, Thoa, DungB. Đề nghị các đ/c thực hiện nhiệm vụ như phân công.

- Nhà trường sẽ thống nhất trong ban lãnh đạo nhà trường phân công công việc cho GV phụ, GV chính có ý kiến trả lời các đ/c sau

- Đề nghị 100% CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên. Nếu có vướng mắc gì kịp thời báo cóa về BGH để giải quyết./.

 

                         CHỦ TOẠ                                                        THƯ KÝ

 

Tin cùng chuyên mục