Lịch công tác Tháng

Ngày 30/7/2016

                            Công tác tháng 7/2016

I. Điểm danh

- Có mặt: 31/33đ/c

- Vắng mặt: Đ/c Tâm Thu, Lan Anh (có lý do)

 

          II. Nội dung:

          1. Đánh giá công tác trong hè:

          - 2 nhóm, lớp tổ chức dạy hè đảm bảo an toàn cho trẻ

          - Hoàn thành công tác điều tra phổ cập, chuẩn bị cho năm học 2016-2017

          * Một số tồn tại:

          - Nhóm làm hè có những lúc, những việc chưa thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn: (hồ sơ sổ sách làm chậm)

          + Đối với quản lý: Chưa thường xuyên ký sổ kế hoạch theo đúng quy định

          + Đối với giáo viên: Chưa thường xuyên tổ chức các hoạt động theo chương trình, đôi khi vệ sinh chưa sạch sẽ, vệ sinh có nhunwgx lúc chưa sạch sẽ, học sinh nề nếp chưa tốt.

          + Đối với cô nuôi: Chưa thường xuyên lên bảng tài chính công khai.

          - Đối với những cô không làm hè chưa thường xuyên cập nhật thông tin. Một số đồng chí chưa có ý thức giữ gìn bảo quản của lớp trong hè: tranh ảnh, giát giường, chiếu, cây cảnh.

          - Đối với công tác phổ cập: Một số đ/c chưa điều tra thực tế số trẻ, chép lại số liệu của năm cũ

          - Công tác thu nộp hồ sơ: Một số đ/c chưa thực hiện theo đúng quy định của trường.

          2. Triển khai công tác tháng 8/2016

          - Lao động dọn vệ sinh trong ngoài lớp học, trang trí lớp trước khi huy động trẻ ra lớp (dọn vệ sinh ngày 1,2/8/2016)

          - Khắc phục hậu quả sau cơn bão số 01: Dựng cây, sửa cửa kính, mái tôn khu A, làm biển trường khu A…

          - Huy động trẻ ra lớp đạt 90% KH, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%

- Đón nhận trẻ ra lớp ngày 3/8/2016

- Rèn nề nếp, thói quen, tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm, có kế hoạch sửa chữa; lập tờ trình trình UBND xã.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung đồ dùng nuôi băn bán trú, chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ công tác nuôi dạy trẻ.

- Lao động dọn vệ sinh cải tạo vườn trường (tất cả diện tích đã được chia cho cá nhân để dọn cỏ. Đề nghị các đ/c tranh thủ dọn sạch cỏ)

- Dọn cỏ khu đất chung của trường, trồng rau cải thiện bữa ăn cho trẻ.

- Quan tâm thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em  giai đoạn 2016-2020 theo công văn 72/KH-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện Lý Nhân; Thực hiện Thông tư số 13/2010?TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ giáo dục về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non.

- Tổ chức cho CBGV,NV học tập bồi dưỡng chính trị hè

- Tổ chức cho Gv học tập bồi dưỡng chuyên môn hè.

 

* Phân công lao động:

1*. Phân công phụ trách điểm trường:

Khu A: Đ/c Phạm Thị Thương Huyền - HT

Khu B: Tháng 8,9,10,11,12/2016 Đ/c Nguyễn Thị Thương - PHT

             Tháng 1,2,3,4,5/2016 đ/c Vũ Thị Tâm Thu - PHT

2*. Phân công cá nhân đảm nhiệm một số chức vụ cốt cán và một số nhiệm vụ cụ thể:

- Đ/c Phạm Thị Thương Huyền - HT phụ trách chung; công tác phổ cập

- Đ/c Nguyễn Thị Thương - PHT phụ trách nuôi dưỡng, cơ sở vật chất

- Đ/c Vũ Thị Tâm Thu - PHT phụ trách chuyên môn, vệ sinh môi trường

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng

- Đ/c Nguyễn Thị Thủy           - Phó tổ trưởng tổ nuôi dưỡng.

- Đ/c Ngô Thị Kim Phương     - Tổ trưởng tổ Nhà trẻ; Thủ kho khu B

- Đ/c Nguyễn Thị Chinh          - Phó tổ trưởng tổ Nhà trẻ, thư ký HĐSP, thủ quỹ

- Đ/c Phạm Thị Kim DungC    - Tổ trưởng tổ Mẫu giáo; Thủ quỹ nuôi dưỡng

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngát  - Phó tổ trưởng tổ Mẫu giáo

- Đ/c Nguyễn Thị Nhung - Thủ kho khu A.

3*. Phân công giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp:

(Có phân công cụ thể kèm theo)

4*. Triển khai một số văn bản: ......

- Công văn 512/PGD ĐT-MN ngày 29/7/2016 của Phòng GD Lý Nhân về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2016

- Công văn 72/KH-UBND ngày 11/7/2016 của UBND huyện Lý Nhân về chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em  giai đoạn 2016-2020

- Thông tư số 13/2010?TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ giáo dục về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non.

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục