Kế hoạch khai giảng

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp- Tự do- Hạnh phúc

       Số:  05/KH-MN                                          Nhân Chính, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016- 2017

 

 Thực hiện công văn số 622/PGD-ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Phòng giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc chuẩn bị và tổ chức Khai giảng năm học 2016-2017.

Trường mầm non Nhân Chính xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2016-2017 như sau:

   1. Thời gian: Từ 7giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2016

   2. Địa điểm: Tại khu A của trường  (xóm 10 Thượng Vỹ)

   3. Thành phần gồm:

          - Đại biểu đại diện các cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể từ huyện, Phòng GD&ĐT, xã, thôn xóm địa phương:                    30 người

          - Các bậc phụ huynh học sinh (đại diện):  512 người

          - Cán bộ giáo viên lao động trong trường: 43 người

          - Các cháu học sinh mẫu giáo 3- 5 tuổi:    512 cháu

     4. Hình thức: Thuê rạp, trang trí khẩu hiệu, đài loa... đúng quy định.

     5. Nội dung: Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Lý Nhân

         - Yêu cầu chung: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ giáo viên, đại biểu về dự khai giảng; không khí vui tươi, trang trọng, đảm bảo phù hợp với giáo dục mầm non về phần lễ và hội.

         - Về trang phục: 100% cán bộ giáo viên mặc áo dài, học sinh hoá trang, trang phục sạch đẹp. Mỗi trẻ về dự khai giảng mang theo 1 cờ giấy hoặc 1 bóng bay.

        - Thời gian tập trung cán bộ giáo viên về hội trường trước 6 giờ 30 phút sáng ngày 5/9/2016.

     6. Dự trù kinh phí: Xin UBND xã đầu tư  (có dự trù kèm theo)

     7. Công tác tổ chức thực hiện (có bảng phân công kèm theo)

          Trên đây là kế hoạch tổ chức khai giảng của trường mầm non Nhân Chính. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các bộ phận được phân công báo cáo kịp thời về BGH nhà trường để có biện pháp giải quyết./.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      

 

 

                                                                               Phạm Thị Thương Huyền

 Tin cùng chuyên mục