• Đ/c Phạm Thị Thương Huyền sinh ngày 18/02/1975 Hiệu trưởng nhà trường phụ trách chung
  • Địa chỉ: Xóm 10 thượng vỹ nhân chính lý nhân hà nam
  • Email: c0nhanchinh@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0398379113
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Thị Thương Huyền
Vị trí: Hiệu trưởng nhà trường phụ trách chung
Email: c0nhanchinh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0398379113
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thương
Vị trí: Phó hiệu trưởng 1 phụ trách nuôi dưỡng
Email: nguyenthithuong@gmail.com
Điện thoại: 0336970827
3
Họ tên: Vũ Thị Tâm Thu
Vị trí: Phó hiệu trưởng 2 Phụ Trách chuyên môn mẫu giáo , nhà trẻ .
Email: vuthu@gmail.com
Điện thoại: 0917736442