CĐ CS MN Nhân Nghĩa tham gia Hội thi 'Tiếng hát công đoàn huyện Lý Nhân 2018 và chào mừng Đại Hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII

CĐ CS MN Nhân Nghĩa tham gia Hội thi "Tiếng hát công đoàn huyện Lý Nhân 2018 và chào mừng Đại Hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Các tin khác