Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Tin tức - Sự kiện/

Sinh hoạt chuyên môn liên trưởng

Căn cứ kế hoạch số 762/KH-GDĐT-MN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2018-2019; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm (Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Nghĩa), trường Mầm non xã Nhân Thịnh  xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường vào ngày 16 tháng 03 năm 2019 . Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của buổi sinh hoạt: