Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 12/2018

* Tuần 1 tháng 12 năm 2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 03/12/2018

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án các nhóm, lớp.

 

LĐ trường

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 3 ngày 04/12/2018

- Họp triển khai công tác tháng tại PGD.

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Hợi

- Dạy 04 hoạt động lớp A4

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 4 ngày 05/12/2018

- Chuẩn bị hồ sơ chi bộ kiểm điểm cuối năm, họp chi bộ tháng 12

- Dự giờ cô Đỗ Thị Thanh Tâm

- Dạy 04 hoạt động lớp D4

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

 

Thứ 5 ngày 06/12/2018

- Dạy 02 hoạt động lớp C4.

- Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn quốc gia

- Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn quốc gia

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 6 ngày 07/12/2018

- Dự giờ các tiết dự thi GV giỏi cấp huyện

 

LĐ trường

 

 

Thứ 7

Ngày 08/12/2018

 

- Sinh hoạt chuyên môn

 

Cán bộ, giáo viên, Nhân viên

 

 Tuần 2 tháng 12 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 10/12/2018

- Họp giao ban.

 - Làm báo cáo chi bộ.

 - Ký duyệt giáo án các nhóm, lớp.

 

LĐ trường

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 3 ngày 11/12/2018

- Hoàn thiện hồ sơ chi bộ

- Dự giờ tiết dạy hội giảng cấp huyện.

Đ/ Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 4 ngày 12/12/2018

- Dự giờ cô Trương Thị Hà, hoàn thiện hồ sơ chi bộ.

- Tổng hợp sức khỏe tháng 12.

- Dạy lớp B4

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 5 ngày 13/12/2018

- Dạy lớp A4

- Dạy lớp C4

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Nguyễn Thị Ly

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 6 ngày 14/12/2018

- Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn quốc gia.

 

LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày 15/12/2018

 

- Sinh hoạt chuyên môn – Kiến tập dự giờ

 

CB, GV,

NV

 

Tuần 3 tháng 12 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

17/12/2018

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án các lớp

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra cấp tỉnh công nhận trường MN đạt chuẩn QG

LĐ trường

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

LĐT

 

Thứ 3

Ngày

18/12/2018

-S: Đón đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia  

- C: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCS đảng, đảng viên, tổng kết chi bộ năm 2018

LĐT

 

 

Cấp ủy chi bộ, ĐV

 

Thứ 4

Ngày

19/12/2018

- Dự họp HĐND xã .

- Dạy 4 hoạt động lớp A4 .

- Kiểm tra chuyên đề cô Đặng Thị Thu

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 5

Ngày

20/12/2018

- Dạy 2 hoạt động lớp D4 .

- Tập huấn BDTX tại trường MN Hoa Sen .

- Dự  giờ GV tham gia hội thi GV giỏi cấp huyện.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của GV

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

BKTNB

 

Thứ 6

Ngày

21/12/2018

- Hoàn thiện hồ sơ chi bộ.

- Tập huấn BDTX tại trường MN Hoa Sen .

 - Dự  giờ GV tham gia hội thi GV giỏi cấp huyện.

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 7

Ngày

22/12/2018

 

Sinh hoạt chuyên môn

 

CB, GV, NV

 

 

Tuần 4 tháng 12 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

24/12/2018

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án

- Chuẩn bị các điều kiện đưa GV tham dự hội thi GV giỏi cấp huyện

LĐ trường

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 3

Ngày

25/12/2018

- Chuẩn bị các điều kiện đưa GV tham dự hội thi GV giỏi cấp huyện

 

LĐ trường

 

 

Thứ 4

Ngày

26/12/2018

- Làm báo cáo giữa năm

- Làm thống kê giữa năm

Đ/c Ngần

đ/c Huê

 

Thứ 5

Ngày

27/12/2018

- Chấm thi giáo viên mầm non giỏi cấp huyện cụm Nhân Khang

- Duyệt thống kê giữa năm

 

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 6

Ngày

28/12/2018

- Kiểm tra chuyên đề đ/c Nguyễn Thị Anh

 - Kiểm tra chuyên đề đ/c Trần Thị Nguyệt

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình GDMN

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Ban KTNBTH

 

Thứ 7

Ngày

29/12/2018

- Họp CB, GV, NV

 

 

CB, GV, NV