Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Số liệu thống kê báo cáo/

Báo cáo đội ngũ thời điểm 23/9/2017

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN   BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG MN NHÂN THỊNH     V1.4                      
TRƯỜNG MN NHÂN THỊNH
  TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2017    
 
                     
  MN Nhân Thịnh                                                                      
54                                                                        
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Quê quán Trú quán Chức vụ hiện tại Ngày, tháng, năm vào ngành Ngày, tháng, năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo
chính quy
Đào tạo tại chức, liên thông Đã đạt giáo viên giỏi cấp Trình độ ngoại ngữ Trình độ Tin học BD QL Giáo dục Biên chế, HĐ 68, HĐ09, HĐNH Ngày, tháng, năm về trường hiện nay Thai sản Ghi chú Cột phụ Số lớp Tổng số CB, GV, NV QL, NV GV BP đi GV BP về GV Ốm, TS GV nghỉ hưu Đội, GD TX GV đứng lớp Tỷ lệ GV/Lớp
Thôn/Xóm/Khu phố Xã/TT Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành Thời gian nghỉ hoặc dự kiến nghỉ Ngày sinh hoặc ngày dự kiến Sinh con thứ
Bắt đầu Kết thúc 12 33 6 1,5 1 2 0 1 23,5 1,95833
1 Trần Thị Ngà 05/03/1980 x Phú Phúc Xóm 8 Phú Phúc PHT 10/2001 06/2005 TC TCSP MN ĐHSP Mầm Non H B A CC BC 08/2012              
2 Nguyễn Thị Huê 22/02/1980 x Nhân Thịnh Do Đạo 4 Nhân Thịnh PHT 09/1999 11/2013       ĐHSP Mầm Non H   B   BC 06/1994         Đang học TCCT    
3 Trần Thị Hoa 14/03/1966 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV 08/1987         TCSP Mầm Non         BC 08/1997              
4 Đỗ Thị Thanh Tâm 22/01/1970 x Phú Phúc Hùng Tiến Nhân Thịnh TPMG 08/2000 09/2006       CĐSP Mầm Non     A   BC 08/2000              
5 Trần Thị Huyền Thương 13/12/1978 x Nhân Thịnh Xóm Đòng Nhân Thịnh GV 01/1999 06/2005       CĐSP Mầm Non     B   BC 01/1999              
6 Đặng Thị Tạo 01/03/1979 x Nhân Thịnh  Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV 08/1999 04/2012       ĐHSP Mầm Non     B   BC 08/1999              
7 Nguyễn Thị Bích Nghĩa 28/10/1980 x Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh TPNT 01/1997 11/2016       CĐSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   BC 01/1997              
8 Nguyễn Thị Anh 29/09/1973 x Nhân Mỹ Hùng Tiến Nhân Mỹ GV 12/1994         CĐSP Mầm Non   B B   BC 12/1994              
9 Trần Thị Quế 23/03/1969 x Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh GV 08/1987         CĐSP Mầm Non     A   BC 08/1987              
10 Trần Thị Thúy Ngần 18/10/1977 x Nhân Thịnh Do Đạo 1 Nhân Thịnh TTMG 09/2002 05/2008   TC MN ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN CC HĐ09 09/2002         Đang học TCCT    
11 Trần Thị Hà 01/10/1976 x Nhân Thịnh Xóm Đốc Nhân Thịnh GV 01/1997         CĐSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   HĐ09 01/1997              
12 Trần Thị Hoài 08/09/1969 x Nhân Thịnh Xóm Nội 2 Nhân Thịnh GV 09/2004         CĐSP Mầm Non     B   HĐ09 09/2004              
13 Nguyễn Thị Nga 28/10/1982 x Nhân Thịnh Lam Cầu 2 Nhân Thịnh TTND 09/2003 10/2010       ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2003              
14 Nguyễn Thị Hà 13/05/1982 x Nhân Thịnh Xóm Đòng Nhân Thịnh GV 09/2003 09/2009       CĐSP Mầm Non     B   HĐ09 09/2003              
15 Đặng Thị Nhài 06/07/1984 x Nhân Thịnh Xóm Giá 2 Nhân Thịnh GV 09/2003 10/2007       ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2003              
16 Trịnh Thị Hường 20/01/1986 x Thái Bình Xóm Guộc Nhân Thịnh GV 09/2007     TC MN CĐSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2010         Đang học ĐH    
17 Đặng Thị Thu 10/12/1980 x Nhân Thịnh Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV 08/2002         ĐHSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   HĐ09 08/2002              
18 Trần Thị Nguyệt 02/08/1986 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV 09/2004         ĐHSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2004              
19 Trần Thị Ngát 04/04/1986 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV 09/2007         ĐHSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2007              
20 Nguyễn Thị Ly 26/09/1982 x Nhân Thịnh Do Đạo 5 Nhân Thịnh GV 09/2011         ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2011              
21 Nguyễn Thị Duyên 09/07/1989 x Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh GV 09/2011         ĐHSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2011              
22 Trương Thị Hà 20/09/1983 x Xuân Khê Do Đạo 5 Nhân Thịnh GV 06/2002         ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN   HĐ09 06/2008              
23 Nguyễn Thị Lan 10/09/1984 x Vĩnh Trụ Lam Cầu 1 Vĩnh Trụ TPND 09/2005 04/2012   TC MN ĐHSP Mầm non T   Chuẩn KN   HĐ09 09/2008              
24 Trần Thị Tuyết Nhung 15/05/1985 x Nhân Thịnh Xóm Guộc Nhân Thịnh TTNT 09/2007 11/2013       ĐHSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2007              
25 Trần Thị Sim 20/01/1980 x Nhân Thịnh Xóm 5 Xuân Khê GV 09/2013     CĐSP MN         A   HĐNH 09/2013              
26 Phạm Thị Toan 01/04/1984 x Duy Tiên Do Đạo 4 Nhân Thịnh GV 09/2013     TCSP MN ĐHSP Mầm non   A2 A   HĐNH 09/2013              
27 Vũ Thị Thu Thúy 02/02/1985 x Đức Lý Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV 09/2013     CĐSP MN         A   HĐNH 09/2013              
28 Lê Thị Minh Hằng 26/04/1994 x Bình Lục Giá 2 Nhân Thịnh GV 09/2015     TCSP MN CĐSP Mầm non     A   HĐNH 09/2014              
29 Trần Thị Bích 10/02/1991 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV 09/2014     CĐSP MN ĐHSP Mầm non   B C   HĐNH 09/2014              
30 Nguyễn Thị Luyến 18/10/1994 x Nhân Thịnh Xóm Guộc Nhân Thịnh GV 09/2014     TCSP MN CĐSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   HĐNH 09/2015         Đang học ĐH    
31 Đỗ Thị Huệ 28/12/1987 x Nhân Mỹ Xóm Guộc Nhân Mỹ GV 09/2013     CĐSP MN         B   HĐNH 09/2015              
32 Trần Thị Thanh Loan 05/08/1990 x Nhân Thịnh  Giá 1 Nhân Thịnh GV 09/2014     CĐSP MN         A   HĐNH 09/2014 06/03/2018 06/09/2018 06/03/2018 2      
33 Nguyễn Thị Hợi 20/01/1992 x Nhân Nghĩa Nhì Nhân Thịnh GV 09/2015     CĐSP MN         B   HĐNH 09/2015              
34 Nguyễn Thị Thêu 15/02/1995 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV 09/2016     CĐSP MN         B   HĐNH 09/2016         Đang học ĐH    
35 Quách Thị Nhàn 26/02/1990 x Nhân Thịnh Giá 1 Nhân Thịnh GV 09/2014     CĐSP MN         B   HĐNH 09/2017 18/11/2017 10/05/2018 10/11/2017 1      
36 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/09/1996 x Nhân Thịnh Giá 1 Nhân Thịnh GV 09/2017     CĐSP MN         B   HĐNH 09/2017              
37 Nguyễn Thị Ngọc 02/01/1990 x Hà Nội Xóm 13 Nhân Mỹ GV 09/2014     TCSP MN         B   HĐNH 09/2017              
38 Trần Thị An 21/04/1995 x Phú Phúc Xóm 8 Phú Phúc GV 09/2016     CĐSP MN         B   HĐNH 09/2017              
39 Nguyễn Thị Lệ 09/11/1987 x Nguyên Lý Do Đạo 2 Nguyên Lý GV 09/2014     CĐSP MN         A   HĐNH 09/2014              
40 Trương Thị Thanh Thúy 09/09/1988 x Nhân Hưng Xóm 1 Trần Thương Nhân Đạo NV 06/2012     ĐH KT       C B   BC 06/2012              
41 Vũ Thị Thu Hiền 04/04/1982 x Hà Nội Do Đạo 2 Nhân Thịnh NV 01/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 01/2014              
42 Trần Thị Nguyệt 01/11/1990 x Nhân Thịnh Xóm Guộc Nhân Thịnh NV 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2014              
43 Phạm Thị Thanh Hà 19/06/1981 x Nam Định Xóm Đốc Nam Định NV 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2014              
44 Trần Thị Dung 27/01/1990 x Nhân Thịnh Do Đạo 3 Nhân Thịnh NV 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2014              
45 Trần Thị Tâm 09/03/1988 x Nhân Hưng Do Đạo 2 Nhân Thịnh NV 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2015              
46 Trần Thị Vân 10/01/1989 x Nhân Hưng Xóm 1 Trần Thương Nhân Đạo NV 09/2015     TC Nấu ăn           HĐNH 09/2016 02/12/2017 02/06/2018 02/12/2017 2      
47 Trần Thị Thanh Xuân 23/03/1983 x Tiến Thắng Xóm Nội 1 Nhân Thịnh NV 09/2007 04/2016   TC Văn thư lưu trữ         B   HĐ68 08/2016