Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Tin tức - Sự kiện/

Đại hội viên chức và lao động năm học 2018-2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện hướng dẫn số 885/HD-PGDĐT ngày 02/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và lao động năm học 2018-2019; được sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, sự thống nhất giữa Ban lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn. Sáng 13 tháng 10 năm 2018 trường mầm non xã Nhân Thịnh long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2018-2019 .

        Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hân P. Bí thư Đảng bộ xã Nhân Thịnh và  42/42=100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cũng về dự đông đủ. 

        Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch điều hành hội nghị.  Bà Trần Thị Ngà, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018; kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018

                             

     Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Huê - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn đã báo cáo kết quả Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động. Đồng chí Trần  Thị Thúy Ngần- Trưởng Ban TTND  báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ của Ban TTND năm học 2018-2019. 

                                

     Hội nghị đã tiến hành dân chủ thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến vào bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

        Hội nghị tiến hành biểu quyết những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới của đơn vị; quy định về khen thưởng, kỷ luật, quản lý, sử dụng các loại quỹ, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu thi đua, giao ước thi đua, quy chế dân chủ ở cơ sở... 

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Ngà - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Huê Chủ tịch công đoàn cơ sở tiến hành ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn trước Hội nghị

Hội Nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2018-2019 gồm 3 đồng chí:

        - Đồng chí Đỗ Thị Thanh Tâm

       - Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt;

      - Đồng chí Trần Thị Loan.

      Kết thúc hội nghị, Đồng chí Trần Thị Ngà, bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát động thi đua và bế mạc Hội Nghị. Hội nghị cán bộ viên chức trường Mầm non xã Nhân Thịnh năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, tin tưởng rằng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non xã Nhân Thịnh sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra./.

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm