Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 4 năm 2019

* Tuần 1/04/2018

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

01/04/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

- Họp triển khai công tác tháng tại PGD

LĐT

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ Ba

02/04/2019

- Kiểm tra chuyên đề cô Hà Thị Gấm

- Làm hồ sơ công đoàn

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

03/04/2019

- Dạy 04 HĐ lớp C5

- Dự giờ cô Trần Thị Nguyệt

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ  Năm

04/04/2019

- Dạy 04 HĐ lớp A5

- Làm báo cáo tình hình các hoạt động tài trợ cho các CSGD.

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ Sáu

05/04/2019

 

- Kiểm tra việc chấp hành, các chế độ, nguyên tắc tài chính kế toán

- Kiểm tra chuyên đề cô Phạm Thị Toan

 

Ban KTNB

Đ/c  Huê

 

 

Thứ Bảy

06/04/2019

- Họp CB, GV, NV

LĐT, các tổ chuyên môn

 

 

Tuần 2 tháng 04/2019

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

08/04/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

 

LĐT

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ Ba

09/04/2019

- Dạy 4 HĐ lớp A5

- Dự giờ cô Trần Thị Hà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

10/04/2019

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Thanh Xuân

- Dạy 4 HĐ lớp D5

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ  Năm

11/04/2019

- Đón đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GDĐT Hà Nam.

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

 

Thứ Sáu

12/04/2019

 

- Rà soát hồ sơ tài chính chuẩn bị kiểm tra tại PGD

 

 

Đ/c Ngần

Đ/c  Huê

 

 

Thứ Bảy

13/04/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

LĐT, các tổ chuyên môn

 

Tuần 3 tháng 04/2019

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

15/04/2019

Nghỉ bù 10/03/2019 Giỗ tổ Hùng Vương

CB, GV, NV

 

Thứ Ba

16/04/2019

- Làm tờ trình phát triển đến năm 2015

- Dạy 4 HĐ lớp D5

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

17/04/2019

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Vũ Thị Thu Hiền

- Dự giờ cô Trịnh Thị Hường

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ  Năm

18/04/2019

- Làm hồ sơ công đoàn

- Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Huê

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ Sáu

19/04/2019

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

- Dạy 4 HĐ lớp B5

 

BKTNB

Đ/c  Ngần

 

 

Thứ Bảy

20/04/2019

- Sinh hoạt chuyên môn, kiến tập dự giờ

LĐT, các tổ chuyên môn

 

Tuần 4 tháng 04/2019

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

22/04/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

- Tập huấn phần mềm thông minh Bignote

LĐT

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ Ba

23/04/2019

- Làm hồ sơ nhà trường.

- Dạy 4 HĐ lớp C5

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

24/04/2019

- Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ

- Đón đoàn kiểm tra chuyên đề An toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

LĐT

 

Thứ  Năm

25/04/2019

- Duyệt thống kê cuối năm

- Dự giờ cô Trương Thị Hà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ Sáu

26/04/2019

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Hà

- Dạy lớp A5

Đ/c Huê

Đ/c  Ngần

 

 

Thứ Bảy

27/04/2019

- Nghỉ lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm