Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Số liệu thống kê báo cáo/

Báo cáo đội ngũ 01/05/2017

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN   BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG MN NHÂN THỊNH     V1.4                        
TRƯỜNG MN NHÂN THỊNH
  TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 01 THÁNG 05 NĂM 2017     Text Box: Sắp xếp
 
                       
  MN Nhân Thịnh                                                                        
53                                                                          
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Quê quán Trú quán Chức vụ hiện tại Ngày, tháng, năm vào ngành Ngày, tháng, năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo
chính quy
Đào tạo tại chức, liên thông Đã đạt giáo viên giỏi cấp Trình độ ngoại ngữ Trình độ Tin học BD QL Giáo dục Biên chế, HĐ 68, HĐ09, HĐNH Ngày, tháng, năm về trường hiện nay Thai sản Ghi chú Cột phụ Số lớp Tổng số CB, GV, NV QL, NV GV BP đi GV BP về GV Ốm, TS GV nghỉ hưu Đội, GD TX GV đứng lớp Tỷ lệ GV/Lớp  
Thôn/Xóm/Khu phố Xã/TT Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành Thời gian nghỉ hoặc dự kiến nghỉ Ngày sinh hoặc ngày dự kiến Sinh con thứ  
Bắt đầu Kết thúc 12 33 6 1.5 1 2 0 1 23.5 1.95833  
1 Bùi  Kim Thanh 12/1/1965 x Nhân Mỹ Xóm 4 Nhân Mỹ HT 01/1981 11/2000 TC     ĐHSP Mầm non H   B CC BC 08/2007         Biệt phái PGD      
2 Trần Thị Ngà 3/5/1980 x Phú Phúc Xóm 8 Phú Phúc PHT 10/2001 06/2005 TC TCSP Mầm non ĐH QLGD H B A ĐH BC 08/2012                
3 Trần Thị Kim Loan 6/28/1962 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh PHT 09/1979 11/2004       CĐSP Mầm non     A CC BC 09/1979                
4 Trần Thị Tuyết Nhung 5/15/1985 x Nhân Thịnh Guộc Nhân Thịnh TTNT 09/2007 11/2013       CĐSP Mầm non     B   HĐ09 09/2007         Đang học ĐH      
5 Nguyễn Thị Nga 10/28/1982 x Nhân Thịnh Lam Cầu 2 Nhân Thịnh TTND 09/2003 09/2010       ĐHSP Mầm non H A2 B   HĐ09 09/2003                
6 Trần Thị Thúy Ngần 10/18/1977 x Nhân Thịnh Do Đạo 1 Nhân Thịnh TTMG 09/2002 05/2008   TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN CC HĐ09 09/2002                
7 Nguyễn Thị Bích Nghĩa 10/28/1980 x Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh TPNT 01/1997 11/2016       CĐSP Mầm non     B   BC 01/1997                
8 Đỗ Thị Thanh Tâm 1/22/1970 x Phú Phúc Hùng Tiến Nhân Thịnh TPMG 08/2000 09/2006       CĐSP Mầm non     A   BC 08/2000                
9 Nguyễn Thị Lan 9/10/1984 x Vĩnh Trụ Lam Cầu 1 Nhân Thịnh TPND 09/2005 04/2012   TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non T   B   HĐ09 09/2008                
10 Đặng Thị Tạo 3/1/1979 x Nhân Thịnh Do Đạo 3 Nhân Thịnh GV 08/1999 04/2012       ĐHSP Mầm non     B   BC 08/1999                
11 Trần Thị Huyền Thương 12/13/1978 x Nhân Thịnh Đòng Nhân Thịnh GV 01/1999 06/2005       CĐSP Mầm non     B   BC 01/1999                
12 Nguyễn Thị Anh 9/29/1973 x Nhân Mỹ Hùng Tiến Nhân Thịnh GV 12/1994         CĐSP Mầm non   B B   BC 12/1994                
13 Trần Thị Quế 3/23/1969 x Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh GV 08/1987         CĐSP Mầm non     A   BC 08/1997                
14 Trần Thị Hoa 3/14/1966 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV 08/1987         TCSP Mầm non         BC 08/1997                
15 Trầ Thị Lượng 8/2/1962 x Nhân Thịnh Lam Cầu 2 Nhân Thịnh GV 06/1994         TCSP Mầm non         BC 06/1994                
16 Nguyễn Thị Duyên 7/9/1989 x Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh GV 09/2011         CĐSP Mầm non     B   HĐ09 09/2011 7/5/2017 12/5/2017 7/5/2017 2 Đang học ĐH      
17 Trần Thị Nguyệt 8/2/1986 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV 09/2004         CĐSP Mầm non     B   HĐ09 09/2004         Đang học ĐH      
18 Trần Thị Ngát 4/4/1986 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV 09/2007         CĐSP Mầm non     B   HĐ09 09/2007         Đang học ĐH      
19 Trịnh Thị Hường 1/20/1986 x Thái Bình Guộc Nhân Thịnh GV 09/2007     TCSP Mầm non CĐSP Mầm non     B   HĐ09 09/2010         Đang học ĐH      
20 Đặng Thị Nhài 7/6/1984 x Nhân Thịnh Giá 1 Nhân Thịnh GV 09/2003 10/2007       ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN   HĐ09 09/2003                
21 Trương Thị Hà 9/20/1983 x Xuân Khê Do Đạo 5 Nhân Thịnh GV 06/2002         CĐSP Mầm non     B   HĐ09 06/2008         Đang học ĐH      
22 Nguyễn Thị Ly 9/26/1982 x Nhân Thịnh Do Đạo 5 Nhân Thịnh GV 09/2011         CĐSP Mầm non H   B   HĐ09 09/2011         Đang học ĐH      
23 Nguyễn Thị Hà 5/13/1982 x Nhân Thịnh Đòng Nhân Thịnh GV 09/2003 09/2009       CĐSP Mầm non     B   HĐ09 09/2003                
24 Đặng Thị Thu 12/10/1980 x Nhân Thịnh Do Đạo1 Nhân Thịnh GV 08/2002         CĐSP Mầm non     B   HĐ09 08/2002         Đang học ĐH      
25 Trần Thị Hà 10/1/1976 x Nhân Thịnh Đốc Nhân Thịnh GV 01/1997         CĐSP Mầm non     B   HĐ09 01/1997                
26 Trần Thị Hoài 9/8/1969 x Nhân Thịnh Nội 2 Nhân Thịnh GV 09/2004         CĐSP Mầm non     A   HĐ09 09/2004                
27 Nguyễn Thị Thêu 2/15/1995 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV 09/2016     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2016         Đang học ĐH      
28 Nguyễn Thị Luyến 10/18/1994 x Nhân Thịnh Do Đao 2 Nhân Thịnh GV 09/2014     TCSP Mầm non CĐSP Mầm non     A   HĐNH 09/2015         Đang học ĐH      
29 Nguyễn Thị Nga 1/18/1994 x Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh GV 09/2015     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2015 10/5/2017 4/5/2017 10/5/2017 1 Đang học ĐH      
30 Trần Thị Bích 2/10/1991 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV 09/2014     CĐSP Mầm non       C1 B   HĐNH 09/2014         Đang học ĐH      
31 Đỗ Hỗng Lĩnh 9/14/1990 x Phú Phúc Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV 09/2013     CĐSP Mầm non       B A   HĐNH 09/2014 10/12/2017 4/12/2017 10/12/2017 2 Đang học ĐH      
32 Trần Thị Thanh Loan 8/5/1990 x Nhân Thịnh Giá 1 Nhân Thịnh GV 09/2014     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2014                
33 Đỗ Thị Huệ 12/28/1987 x Nhân Mỹ Guộc Nhân Thịnh GV 09/2013     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2015                
34 Vũ Thị Thu Thúy 2/2/1985 x Đức Lý Do Đao 1 Nhân Thịnh GV 09/2013     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2013                
35 Phạm Thị Toan 4/1/1984 x Duy Tiên Do Đạo 4 Nhân Thịnh GV 09/2013     TCSP Mầm non CĐSP Mầm non   A2 B   HĐNH 09/2013         Đang học ĐH      
36 Trần Thị Sim 1/20/1980 x Nhân Thịnh Xóm 5 Xuân Khê GV 09/2013     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2013                
37 Trương Thị Thanh Thúy 9/9/1988 x Nhân Hưng Xóm 1 Trần Thương Nhân Đạo NVKT 06/2012     ĐH Kế toán         B   BC 06/2012                
38 Trần Thị Thanh Xuân 2/23/1983 x Tiến Thắng Nội 1 Nhân Thịnh NVVT 09/2007 04/2016   TC Hành chính         B   HĐ68 09/2016                
39 Trần Thị Nguyệt 11/1/1990 x Nhân Thịnh Guộc Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2014                
40 Trần  Thị Dung 1/27/1990 x Nhân Thịnh Do Đạo 3 Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2014                
41 Trần Thị Vân 1/10/1989 x Nhân Hưng Xóm 1 Trần Thương Nhân Đạo 09/2015     TC Nấu ăn           HĐNH 09/2016                
42 Đặng Thị Xim 10/18/1988 x Nhân Thịnh Do Đạo 1 Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2014                
43 Trần Thị Tâm 3/9/1988 x Nhân Hưng Do Đạo 2 Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2015                
44 Nguyễn Thị Lệ 11/9/1987 x Nguyên Lý Do Đạo 2 Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2014                
45 Vũ Thị Thu Hiền 4/4/1982 x Hà Nội Do Đạo 2 Nhân Thịnh 01/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 01/2014                
46 Phạm Thị Thanh Hà 6/19/1981 x Nam Định Giá 2 Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn         A   HĐNH 09/2014                
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                           
Danh sách này có 46 người. Trong đó: 3 QL; 33 GV; 2 NV; 8 Nấu ăn. Nhân Thịnh, ngày 07 tháng 01 năm 2017                          
NGƯỜI TỔNG HỢP                       HIỆU TRƯỞNG                          
                                                                           
                                                   
                                                                           
                                                                           
Trần Thị Thanh Xuân                       Trần Thị Kim Loan                          
Chú ý khi sử dụng tệp dữ liệu:                                        
- Đề nghị nhập chính xác thông tin toàn bộ CB,GV,NV trong trường tính đến thời điểm báo cáo. Đối với CB, GV, NV đi biệt phái lên Phòng hoặc trường khác thì ghi tên đơn vị cùng số tiết biệt phái vào cột Ghi chú. VD. BP Nam Cao 9 tiết.                                  
- Trong quá trình nhập dữ liệu nên chọn giá trị phù hợp trong danh sách nếu cột đó không có danh sách thì nhập trực tiếp, không cho dùng lệnh Copy, Cut, Paste để đảm bảo dữ liệu nhập được kiểm tra và thống nhất trong toàn huyện.                                  
- Không nhập GV, NV hợp đồng trường; Không nhập CB, GV, NV trường khác biệt phái đến giảng dạy, công tác tại trường mình.                                  
- Không thay đổi cấu trúc biểu bảng, cỡ chữ, phông chữ. Hãy chọn những giá trị phù hợp trong danh sách của cột nhập dữ liệu. Nếu không có giá trị phù hợp thì nhập vào cột Ghi chú hoặc Cột phụ để Phòng bổ sung cho lần sau.                                  
- Nhập bổ sung vào cuối danh sách, nhập xong dữ liệu nhấn nút Sắp xếp để sắp xếp theo thứ tự: Quản lý, GV, NV, người nấu ăn (trong mỗi đối tượng sắp xếp theo thứ tự biên chế, hợp đồng 09, hợp đồng 68, hợp đồng ngắn hạn).                                  
- Nhập xong dữ liệu cần xem trang Thống kê để kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (thống kê tự động) và xem thông báo ở cột màu vàng cạnh Cột phụ để biết lỗi.                                  
- Tệp dữ liệu được thiết kế lại chi tiết hơn, kiểm soát lỗi, tự động thống kê,... nhưng yêu cầu quá trình nhập dữ liệu chặt chẽ hơn. Khi sử dụng phải thực hiện đúng hướng dẫn ở mỗi cột (sẽ xuất hiện khi đưa trỏ chuột vào tiêu đề đầu mỗi cột). Nếu có vướng mắc gì hãy gửi email hoặc gọi điện thông báo cho đ/c Chiến bộ phận TCCB. ĐT: 0989 168 160. Xin cảm ơn!