Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Số liệu thống kê báo cáo/

Báo cáo đội ngũ 10/01/2019

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN   BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG MN NHÂN THỊNH
 
  V1.62                        
TRƯỜNG MN NHÂN THỊNH
  TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2019                              
1 MN Nhân Thịnh MN                                                                            
49 Nhân Thịnh 2                                                                            
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Quê quán Trú quán Vị trí việc làm khi tuyển dụng, hợp đồng Chức vụ hiện tại Ngày, tháng, năm vào ngành Ngày, tháng, năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo
chính quy
Đào tạo tại chức, liên thông Đã đạt giáo viên giỏi cấp Trình độ ngoại ngữ Trình độ Tin học BD QL GD/ Nhà nước Biên chế, HĐ06, HĐ68, HĐNH Ngày, tháng, năm về trường hiện nay Hạng CDNN giáo viên Thai sản Ghi chú
(biệt phái, đi học, con dưới 36 tháng, nghỉ ốm,….)
Cột phụ
(dùng để ghi các thông tin bổ sung)
Số lớp Tổng số CB, GV, NV CBQL, NV GV BP đi GV BP về GV Ốm, TS GV nghỉ hưu Đội, GD TX GV đứng lớp Tỷ lệ GV/Lớp Nghỉ hưu trong năm
Thôn/ Xóm/ Khu phố Xã/TT Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành Hạng đang giữ CC bồi dưỡng cao nhất Thời gian nghỉ hoặc dự kiến nghỉ Ngày sinh hoặc ngày dự kiến Sinh con thứ
Bắt đầu Kết thúc 18 42 9 0 0 1 0 1 31 1,72222
1 Trần Thị Ngà 05/03/1980 x Phú Phúc Xóm 8 Phú Phúc GV HT 10/2001 06/2005 TC TCSP Mầm non ĐH QLGD H A2 A ĐH BC 08/2012 III II 30/01/2019 30/07/2019 30/01/2019 3        
2 Trần Thị Thúy Ngần 18/10/1977 x Nhân Thịnh Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV PHT 09/2002 05/2008 TC TCSP Mầm non ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN CC BC 09/2002 IV III                
3 Nguyễn Thị Huê 22/02/1980 x Nhân Thịnh Do Đạo 4 Nhân Thịnh GV PHT 09/1999 11/2013 TC     ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN   BC 06/1994 III II                
4 Nguyễn Thị Bích Nghĩa 28/10/1980 x Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh GV TTTN 01/1997 11/2016       CĐSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   BC 01/1997 III           Đang học ĐH      
5 Nguyễn Thị Anh 29/09/1973 x Nhân Mỹ Hùng Tiến Nhân Thịnh GV TTMG 12/1994         CĐSP Mầm Non   B B   BC 12/1994 III           Đang học ĐH      
6 Đỗ Thị Thanh Tâm 22/01/1970 x Phú Phúc Hùng Tiến Nhân Thịnh GV TPMG 08/2000 09/2006       CĐSP Mầm Non     A   BC 08/2000 III           Đang học ĐH      
7 Nguyễn Thị Nga 28/10/1982 x Nhân Thịnh Lam Cầu 2 Nhân Thịnh GV TPNT 09/2003 10/2010       ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN   BC 09/2003 IV                  
8 Đặng Thị Tạo 01/03/1979 x Nhân Thịnh  Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV GV 08/1999 04/2012       ĐHSP Mầm Non   A2 B   BC 08/1999 III                  
9 Trần Thị Hà 01/10/1976 x Nhân Thịnh Xóm Đốc Nhân Thịnh GV GV 01/1997         CĐSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   BC 01/1997 IV           Thường xuyên đi khám định kỳ      
10 Trần Thị Nguyệt 02/08/1986 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV GV 09/2004         ĐHSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2004 IV                  
11 Trần Thị Ngát 04/04/1986 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV GV 09/2007         ĐHSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2007 IV                  
12 Đặng Thị Nhài 06/07/1984 x Nhân Thịnh Xóm Giá 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2003 10/2007       ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN   BC 09/2003 IV                  
13 Trần Thị Hoài 08/09/1969 x Nhân Thịnh Xóm Nội 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2004         CĐSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2004 IV                  
14 Nguyễn Thị Duyên 09/07/1989 x Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2011         ĐHSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2011 IV           Con dưới 36 tháng      
15 Nguyễn Thị Lan 10/09/1984 x Vĩnh Trụ Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2005 04/2012   TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non T B Chuẩn KN   BC 09/2008 IV                  
16 Đặng Thị Thu 10/12/1980 x Nhân Thịnh Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV GV 08/2002         ĐHSP Mầm Non   A2 Chuẩn KN   BC 08/2002 IV                  
17 Nguyễn Thị Hà 13/05/1982 x Nhân Thịnh Xóm Đòng Nhân Thịnh GV GV 09/2003 09/2009       CĐSP Mầm Non   B Chuẩn KN   BC 09/2003 IV                  
18 Trần Thị Huyền Thương 13/12/1978 x Nhân Thịnh Xóm Đòng Nhân Thịnh GV GV 01/1999 06/2005       CĐSP Mầm Non     B   BC 01/1999 III                  
19 Trần Thị Hoa 14/03/1966 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV GV 08/1987         TCSP Mầm Non         BC 08/1997 IV           Thường xuyên đi khám định kỳ      
20 Trần Thị Tuyết Nhung 15/05/1985 x Nhân Thịnh Guộc Nhân Thịnh GV GV 09/2007 11/2013       ĐHSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2007 IV                  
21 Trịnh Thị Hường 20/01/1986 x Thái Bình Xóm Guộc Nhân Thịnh GV GV 09/2007     TCSP Mầm non CĐSP Mầm Non   B Chuẩn KN   BC 09/2010 IV                  
22 Trương Thị Hà 20/09/1983 x Xuân Khê Do Đạo 5 Nhân Thịnh GV GV 06/2002         ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN   BC 06/2008 IV                  
23 Trần Thị Quế 23/03/1969 x Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh GV GV 08/1987         CĐSP Mầm Non     A   BC 08/1987 III                  
24 Nguyễn Thị Ly 26/09/1982 x Nhân Thịnh Do Đạo 5 Nhân Thịnh GV GV 09/2011         ĐHSP Mầm Non H A2 Chuẩn KN   BC 09/2011 IV                  
25 Trần Thị Phương Thảo 18/11/1993 x Phú Phúc Lam Cầu 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     CĐSP Mầm non       B B   HĐNH 09/2017                    
26 Phạm Thị Toan 01/04/1984 x Duy Tiên Do Đạo 4 Nhân Thịnh GV GV 09/2013     TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   HĐNH 09/2013     10/09/2018 10/04/2019 10/09/2018 3        
27 Vũ Thị Thu Thúy 02/02/1985 x Đức Lý Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2013     CĐSP Mầm non       B B   HĐNH 09/2013             Đang học ĐH      
28 Trần Thị Thanh Loan 05/08/1990 x Nhân Thịnh  Giá 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     CĐSP Mầm non       A2 Chuẩn KN   HĐNH 09/2014             Con dưới 36 tháng, đang học ĐH      
29 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/09/1996 x Nhân Thịnh Giá 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2017     CĐSP Mầm non       A2 ƯD CNTT   HĐNH 09/2017             Đang học ĐH      
30 Trần Thị Bích 10/02/1991 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     CĐSP Mầm non ĐHSP Mầm non   B Chuẩn KN   HĐNH 09/2014                    
31 Nguyễn Thị Luyến 18/10/1994 x Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     TCSP Mầm non CĐSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   HĐNH 09/2015             Đang học ĐH      
32 Trần Thị Sim 20/01/1980 x Nhân Thịnh Xóm1 Nhân Thịnh GV GV 09/2013     CĐSP Mầm non       B ƯD CNTT   HĐNH 09/2013             Đang học ĐH      
33 Nguyễn Thị Hợi 20/01/1992 x Nhân Nghĩa Nhì Nhân Thịnh GV GV 09/2015     CĐSP Mầm non       A2 Chuẩn KN   HĐNH 09/2015             Con dưới 36 tháng, đang học ĐH      
34 Trần Thị An 21/04/1995 x Phú Phúc Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV GV 09/2016     CĐSP Mầm non       B B   HĐNH 09/2017             Đang học ĐH      
35 Trương Thị Thanh Thúy 09/09/1988 x Nhân Hưng Xóm 1 Trần Thương Nhân Đạo NV NVKT 06/2012     ĐH Kế toán       C B   BC 06/2012                    
36 Trần Thị Thanh Xuân 23/02/1983 x Tiến Thắng Xóm Nội 1 Nhân Thịnh NV NVVT 09/2007 04/2016   TC Văn thư         B   HĐ68 08/2016                    
37 Nguyễn Thị Liên 18/10/1976 x Nhân Thịnh Do Đạo 4 Nhân Thịnh 01/2018     TC Nấu ăn             HĐNH 01/2018                    
38 Nguyễn Thị Nguyệt 10/09/1990 x Nhân Thịnh Đốc Nhân Thinh 01/2018     TC Nấu ăn             HĐNH 01/2018                    
39 Trần Thị Nguyệt 01/11/1990 x Nhân Thịnh Xóm Guộc Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn             HĐNH 09/2014                    
40 Vũ Thị Thu Hiền 04/04/1982 x Hà Nội Do Đạo 2 Nhân Thịnh 01/2014     TC Nấu ăn             HĐNH 01/2014                    
41 Trần Thị Tâm 09/03/1988 x Nhân Hưng Do Đạo 2 Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn             HĐNH 09/2015                    
42 Phạm Thị Thanh Hà 19/06/1981 x Nam Định Xóm Đốc Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn             HĐNH 09/2014                    
                                                               
                                                                                 
Danh sách này có 42 người. Trong đó: 3 QL; 31 GV; 2 NV; 0 BV; 6 Nấu ăn. Nhân Thịnh, ngày 10 tháng 9 năm 2019                          
NGƯỜI TỔNG HỢP                         P.HIỆU TRƯỞNG                          
(Ký, ghi rõ họ tên)                         (Ký tên, đóng dấu)