Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Số liệu thống kê báo cáo/

Báo cáo đội ngũ thời điểm 25/04/2018

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN   BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG MN NHÂN THỊNH
 
  V1.6 Để thống kê, lập tờ trình chính xác GV theo môn, hãy chọn chuyên ngành phù hợp trong danh sách.    
TRƯỜNG MN NHÂN THỊNH
  TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2018          
0 MN Nhân Thịnh MN                                                                          
57 Nhân Thịnh 2                                                                          
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Quê quán Trú quán Vị trí việc làm Chức vụ hiện tại Ngày, tháng, năm vào ngành Ngày, tháng, năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo
chính quy
Đào tạo tại chức, liên thông Đã đạt giáo viên giỏi cấp Trình độ ngoại ngữ Trình độ Tin học BD QL GD/ Nhà nước Biên chế, HĐ68, HĐNH Ngày, tháng, năm về trường hiện nay Thai sản Ghi chú Cột phụ Số lớp Tổng số CB, GV, NV CBQL, NV GV BP đi GV BP về GV Ốm, TS GV nghỉ hưu Đội, GD TX GV đứng lớp Tỷ lệ GV/Lớp    
Thôn/Xóm/Khu phố Xã/TT Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành Thời gian nghỉ hoặc dự kiến nghỉ Ngày sinh hoặc ngày dự kiến Sinh con thứ    
Bắt đầu Kết thúc 12 33 6 1,5 1 2 0 1 23,5 1,95833    
1 Trần Thị Ngà 05/03/1980 x Phú Phúc Xóm 8 Phú Phúc GV HT 10/2001 06/2005 TC TCSP Mầm non ĐH QLGD H B A ĐH BC 08/2012                  
2 Trần Thị Thúy Ngần 18/10/1977 x Nhân Thịnh Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV PHT 09/2002 05/2008 TC TC Mầm non ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN CC BC 09/2002                  
3 Nguyễn Thị Huê 22/02/1980 x Nhân Thịnh Do Đạo 4 Nhân Thịnh GV PHT 09/1999 11/2013 TC     ĐHSP Mầm non H   B   BC 06/1994                  
4 Nguyễn Thị Bích Nghĩa 28/10/1980 x Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh GV TTTN 01/1997 11/2016       CĐSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 01/1997                  
5 Nguyễn Thị Anh 29/09/1973 x Nhân Mỹ Hùng Tiến Nhân Thịnh GV TTMG 12/1994         CĐSP Mầm non   B B   BC 12/1994                  
6 Đỗ Thị Thanh Tâm 22/01/1970 x Phú Phúc Hùng Tiến Nhân Thịnh GV TPMG 08/2000 09/2006       CĐSP Mầm non     A   BC 08/2000                  
7 Nguyễn Thị Nga 28/10/1982 x Nhân Thịnh Lam Cầu 2 Nhân Thịnh GV TPNT 09/2003 10/2010       ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN   BC 09/2003                  
8 Đặng Thị Tạo 01/03/1979 x Nhân Thịnh  Do Đạo 3 Nhân Thịnh GV GV 08/1999 04/2012       ĐHSP Mầm non     B   BC 08/1999                  
9 Trần Thị Hà 01/10/1976 x Nhân Thịnh Xóm Đốc Nhân Thịnh GV GV 01/1997         CĐSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 01/1997                  
10 Trần Thị Nguyệt 02/08/1986 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV GV 09/2004         ĐHSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2004                  
11 Trần Thị Ngát 04/04/1986 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV GV 09/2007         ĐHSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2007                  
12 Đặng Thị Nhài 06/07/1984 x Nhân Thịnh  Giá 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2003 10/2007       ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN   BC 09/2003                  
13 Trần Thị Hoài 08/09/1969 x Nhân Thịnh  Nội 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2004         CĐSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2004                  
14 Nguyễn Thị Duyên 09/07/1989 x Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2011         ĐHSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2011                  
15 Nguyễn Thị Lan 10/09/1984 x Vĩnh Trụ Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2005 04/2012   TC Mầm non ĐHSP Mầm non T B Chuẩn KN   BC 09/2008                  
16 Đặng Thị Thu 10/12/1980 x Nhân Thịnh Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV GV 08/2002         ĐHSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 08/2002         BP Chân Lý        
17 Nguyễn Thị Hà 13/05/1982 x Nhân Thịnh Đòng Nhân Thịnh GV GV 09/2003 09/2009       CĐSP Mầm non   B Chuẩn KN   BC 09/2003                  
18 Trần Thị Huyền Thương 13/12/1978 x Nhân Thịnh  Đòng Nhân Thịnh GV GV 01/1999 06/2005       CĐSP Mầm non     B   BC 01/1999                  
19 Trần Thị Hoa 14/03/1966 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV GV 08/1987         TCSP Mầm non         BC 08/1997                  
20 Trần Thị Tuyết Nhung 15/05/1985 x Nhân Thịnh Guộc Nhân Thịnh GV GV 09/2007 11/2013       ĐHSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   BC 09/2007                  
21 Trịnh Thị Hường 20/01/1986 x Thái Bình Guộc Nhân Thịnh GV GV 09/2007     TC Mầm non CĐSP Mầm non   B Chuẩn KN   BC 09/2010                  
22 Trương Thị Hà 20/09/1983 x Xuân Khê Do Đạo 5 Nhân Thịnh GV GV 06/2002         ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN   BC 06/2008                  
23 Trần Thị Quế 23/03/1969 x Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh GV GV 08/1987         CĐSP Mầm non     A   BC 08/1987                  
24 Nguyễn Thị Ly 26/09/1982 x Nhân Thịnh Do Đạo 5 Nhân Thịnh GV GV 09/2011         ĐHSP Mầm non H A2 Chuẩn KN   BC 09/2011                  
25 Trần Thị Phương Thảo 18/11/1993 x Phú Phúc Lam Cầu 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     CĐSP Mầm non       B B   HĐNH 09/2017         BP Chân Lý        
26 Phạm Thị Toan 01/04/1984 x Duy Tiên Do Đạo 4 Nhân Thịnh GV GV 09/2013     TCSP Mầm non ĐHSP Mầm non   A2 A   HĐNH 09/2013 15/09/2018 15/03/2019 15/09/2018 3          
27 Vũ Thị Thu Thúy 02/02/1985 x Đức Lý Do Đạo 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2013     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2013                  
28 Trần Thị Thanh Loan 05/08/1990 x Nhân Thịnh  Giá 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     CĐSP Mầm non       A2 Chuẩn KN   HĐNH 09/2014 26/02/2018 26/08/2018 26/02/2018 2          
29 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/09/1996 x Nhân Thịnh Giá 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2017     CĐSP Mầm non         B   HĐNH 09/2017                  
30 Nguyễn Thị Lệ 09/11/1987 x Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2014                  
31 Trần Thị Bích 10/02/1991 x Nhân Thịnh Lam Cầu 1 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     CĐSP Mầm non ĐHSP Mầm non   B C   HĐNH 09/2014                  
32 Nguyễn Thị Thêu 15/02/1995 x Nhân Thịnh Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV GV 09/2016     CĐSP Mầm non         B   HĐNH 09/2016                  
33 Nguyễn Thị Luyến 18/10/1994 x Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2014     TCSP Mầm non CĐSP Mầm non   A2 Chuẩn KN   HĐNH 09/2015         BP Chân Lý        
34 Trần Thị Sim 20/01/1980 x Nhân Thịnh Nhì Nhân Thịnh GV GV 09/2013     CĐSP Mầm non         A   HĐNH 09/2013                  
35 Nguyễn Thị Hợi 20/01/1992 x Nhân Nghĩa Nhì Nhân Thịnh GV GV 09/2015     CĐSP Mầm non         B   HĐNH 09/2015                  
36 Trần Thị An 21/04/1995 x Phú Phúc Do Đạo 6 Nhân Thịnh GV GV 09/2016     CĐSP Mầm non         B   HĐNH 09/2017         BP Chân Lý        
37 Lê Thị Minh Hằng 26/04/1994 x Bình Lục Giá 2 Nhân Thịnh GV GV 09/2015     TCSP Mầm non CĐSP Mầm non     A   HĐNH 09/2014                  
38 Đỗ Thị Huệ 28/12/1987 x Nhân Mỹ Guộc Nhân Thịnh GV GV 09/2013     CĐSP Mầm non         B   HĐNH 09/2015                  
39 Trương Thị Thanh Thúy 09/09/1988 x Nhân Hưng Xóm 1 Trần Thương Nhân Đạo NV NVKT 06/2012     ĐH Kế toán       C B   BC 06/2012                  
40 Trần Thị Thanh Xuân 23/02/1983 x Tiến Thắng  Nội 1 Nhân Thịnh NV NVVT 09/2007 04/2016   TC Văn thư         B   HĐ68 08/2016                  
41 Nguyễn Thị Liên 18/10/1976 x Nhân Thịnh Do Đạo 4 Nhân Thịnh 01/2018     TC Nấu ăn             HĐNH 01/2018                  
42 Hà Thị Gấm 17/07/1990 x Thái Bình Thôn 3 Nhân Mỹ 11/2017     Lý-Kỹ             HĐNH 11/2017 31/07/2018 31/01/2019 31/07/2018 2          
43 Nguyễn Thị Nguyệt 10/09/1990 x Nhân Thịnh Đốc Nhân Thịnh 01/2018     TC Nấu ăn             HĐNH 01/2018                  
44 Trần Thị Nguyệt 01/11/1990 x Nhân Thịnh Guộc Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn             HĐNH 09/2014                  
45 Vũ Thị Thu Hiền 04/04/1982 x Hà Nội Do Đạo 2 Nhân Thịnh 01/2014     TC Nấu ăn             HĐNH 01/2014                  
46 Trần Thị Tâm 09/03/1988 x Nhân Hưng Do Đạo 2 Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn             HĐNH 09/2015                  
47 Phạm Thị Thanh Hà 19/06/1981 x Nam Định  Đốc Nhân Thịnh 09/2014     TC Nấu ăn             HĐNH 09/2014                  
48 Nguyễn Trọng Tuyền 05/06/1962   Nhân Thịnh Do Đạo 2 Nhân Thịnh BV BV 09/2017                     HĐNH 09/2017                  
49 Nguyễn Thị Sinh 01/03/1970 x Nhân Thịnh Đòng Nhân Thịnh BV BV 09/2017                     HĐNH 09/2017                  
50 Trần Ngọc Khu 12/07/1972   Nhân Thịnh Hùng Tiến Nhân Thịnh BV BV 08/2017                     HĐNH 08/2017                  
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                               
Danh sách này có 50 người. Trong đó: 3 QL; 35 GV; 2 NV; 3 BV; 7 Nấu ăn. Nhân Thịnh, ngày 25 tháng 4 năm 2018                            
NGƯỜI TỔNG HỢP                         HIỆU TRƯỞNG                            
(Ký, ghi rõ họ tên)                         (Ký tên, đóng dấu)                            
                                                       
                                                                               
                                                                               
Trần Thị Thanh Xuân                         Trần Thị Ngà                            
Chú ý khi sử dụng tệp dữ liệu:                                            
- Để các lệnh trong tệp dự liệu này chạy đầy đủ cần bật chức năng chạy Macro, cụ thể như sau:
   + Với Excel 2007, 2010, 2013, 2016: Vào File -> Option -> Chọn Trust Center -> Trust center setting -> Chọn mục Macro Settings -> Chọn Enable all Macros... và Trust access to the VBA project object model
       -> Nhấn OK, đóng Excel rồi mở lại Excel là các Macro sẽ được kích hoạt.
   + Với Excel 2003: Vào Tools -> Option -> Security -> Macro security -> Low (not reco....) -> Nhấn OK, đóng Excel rồi mở lại Excel là các Macro sẽ được kích hoạt.
                         
- Đề nghị nhập chính xác thông tin toàn bộ CB,GV,NV trong trường tính đến thời điểm báo cáo. Đối với CB, GV, NV đi biệt phái lên Phòng hoặc trường khác thì ghi tên đơn vị cùng số tiết biệt phái vào cột Ghi chú. VD. BP Nam Cao 9 tiết.                          
- Trong quá trình nhập dữ liệu nếu ô nào hiện nên tam giác màu đen bên phải tức là ô đó có danh sách các giá trị phù hợp. Khi đó nhấn chuột vào tam giác để hiện danh sách rồi chọn giá trị phù hợp trong danh sách nếu cột đó không có danh sách thì nhập trực tiếp, không nên dùng lệnh Copy, Cut, Paste để đảm bảo dữ liệu nhập vào được kiểm tra và thống nhất trong toàn huyện khi tổng hợp.                          
- Không nhập GV, NV hợp đồng trường; Không nhập CB, GV, NV trường khác biệt phái đến giảng dạy, công tác tại trường mình.                          
- Không thay đổi cấu trúc biểu bảng, cỡ chữ, phông chữ. Hãy chọn những giá trị phù hợp trong danh sách của cột nhập dữ liệu. Nếu không có giá trị phù hợp thì nhập vào cột Ghi chú hoặc Cột phụ để Phòng bổ sung cho lần sau.                          
- Nhập bổ sung vào cuối danh sách, nhập xong dữ liệu nhấn nút Sắp xếp để sắp xếp theo thứ tự: Quản lý, GV, NV, người nấu ăn (trong mỗi đối tượng sắp xếp theo thứ tự biên chế, hợp đồng 09, hợp đồng 68, hợp đồng ngắn hạn).                          
- Nhập xong dữ liệu cần xem trang Thống kê để kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (thống kê tự động) và xem thông báo ở cột màu vàng cạnh Cột phụ để biết lỗi.                          
- Tệp dữ liệu hỗ trợ nhập tối đa 60 người. Nếu không dùng hết có thể ẩn các dòng trống đi cho gọn, đẹp thì nhấn nút Ẩn/hiện dòng. Nếu muốn nhập thêm GV, NV cần cho hiện lại dòng trống thì nhấn lại nút Ẩn/hiện.                          
- Tệp dữ liệu được thiết kế lại chi tiết hơn, kiểm soát lỗi, tự động thống kê,... nhưng yêu cầu quá trình nhập dữ liệu chặt chẽ hơn. Khi sử dụng phải thực hiện đúng hướng dẫn ở mỗi cột (sẽ xuất hiện khi đưa trỏ chuột vào tiêu đề đầu mỗi cột). Nếu có vướng mắc gì hãy gửi email hoặc gọi điện thông báo cho đ/c Chiến bộ phận TCCB. ĐT: 0989 168 160. Xin cảm ơn!                          
- Để không in ra những dòng trống thì trước khi in hãy nhấn nút Ẩn/hiện dòng trống để ẩn các dòng trống.