Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 10/2018

Tuần 1 tháng 10 năm 2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 01/10/2018

- Họp giao ban

- Họp UBND xã

- Họp giao ban, ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

LĐT

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 3 ngày 02/10/2018

- Dạy 02 hoạt động lớp A4 - Hoàn thiện hồ sơ Hội đồng trường

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Hoài

 - Hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn  QG

- Kiểm tra việc trang trí các nhóm lớp khu trung tâm

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

BKTNB

 

Thứ 4 ngày 03/10/2018

- Xây dựng Kế hoạch Hội thi GV giỏi cấp trường

- Dạy 04 hoạt động lớp D3

- Dự giờ cô Trần Thị Ngát, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của GV

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 5 ngày 04/10/2018

- Dự giờ cô Trương Thị Hà, kiểm tra bếp ăn khu Do Đạo

- Dạy 04 hoạt động lớp E3

- Dự giờ cô Trịnh Thị Hường, kiểm tra bếp ăn khu Đòng Thủy

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 6 ngày 05/10/2018

- Tham mưu lãnh đạo địa phương bổ sung CSVC xây dựng trường CQG

- Kiểm tra bếp ăn khu Trung tâm

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 7

Ngày 06/10/2018

 

- Họp CB, GV, NV

CB, GV, NV.

 

Tuần 2 tháng 10 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 08/10/2018

- Họp giao ban

- Xây dựng kế hoạch các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- Ký duyệt giáo án các nhóm, lớp.

 

LĐ trường

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 3 ngày 09/10/2018

- Dự giờ cô Trần Thị Hà – Làm báo cáo giám sát của TTHĐND xã

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Tâm – Chuẩn bị hồ sơ Hội nghị CB, VC và LĐ năm học 2018-2019

- Dạy lớp A4

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 4 ngày 10/10/2018

- Dạy 2 họat động lớp B4 - Chuẩn bị hồ sơ Hội nghị CB, VC và LĐ năm học 2018-2019

- Dạy lớp C4

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Lan – Chuẩn bị hồ sơ Hội nghị CB, VC và LĐ năm học 2018-2019

Đ/c Ngà

 

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 5 ngày 11/10/2018

- Xây dựng kế hoạch các cuộc vận động và các phong trào thi đua

- Dự 02 hoạt động lớp B3.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Nguyễn Thị Bích Nghĩa

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 6 ngày 12/10/2018

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị CBVC và LĐ năm học 2018-2019

LĐT

 

Thứ 7

Ngày 13/10/2018

- Hội nghị CBVC và LĐ năm học 2018-2019.

 

CB, GV,NV                         

 

 

Tuần 3 tháng 10 năm 2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 15/10/2018

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

 

LĐ trường

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 3 ngày 16/10/2018

- Họp BTC và BGK chấm SKKN hội thi GVG cấp trường, tổ chức chấm SKKK

BTC hội thi GVG

 

Thứ 4 ngày 17/10/2018

- Đón đoàn giám sát của TTHĐND xã

- Hoàn thiện hồ sơ Hội nghị CB, VC và LĐ

LĐT, KT

 

LĐT

 

Thứ 5 ngày 18/10/2018

- Dự giờ cô Trần Thị Quế,

- Dạy 04 HĐ lớp E4

- Hoàn thiện hồ sơ Hội nghị CB, VC và LĐ

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 6 ngày 19/10/2018

- Kiểm tra chuyên đề cô Đặng Thị Nhài

- Dự 02 hoạt động lớp D3

- Dự 2 HĐ lớp A3

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi GV giỏi cấp trường.

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

LĐ trường

 

 

Thứ 7

Ngày 20/10/2018

 

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường MN Nhân Đạo

 

 

CB, GV,NV                         

 

 

                                    Tuần 4 tháng 10 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 22/10/2018

- S: Họp giao ban.

 

+ Ký duyệt giáo án các nhóm lớp

 

- C: Dự hội nghị sơ kết Đảng

LĐ trường

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

 

Thứ 3 ngày 23/10/2018

- Dạy 02 HĐ lớp B4.

- Dự giờ cô Trần Thị An

- Kiêm tra bếp ăn khu Do Đạo

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 4 ngày 24/10/2018

- Kiểm tra bếp ăn khu Đòng Thủy

- Dạy 04 HĐ lớp D4.

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Huyền Thương

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 5 ngày 25/10/2018

- Làm báo cáo trường chuẩn quốc gia.

- Dự giờ cô Trương Thị Hà

- Dạy 04 HĐ lớp C4

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 6 ngày 26/10/2018

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của HT, PHT và các tổ chuyên môn

- Hoàn thiện hồ sơ nhà trường

 

BKTNB

 

LĐ trường

 

Thứ 7

Ngày 27/10/2018

 

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường MN Nhân Đạo

 

 

CB, GV, NV