Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 01/2019

* Tuần  1 tháng 01  năm 2019.

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

31/12/2018

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án

 

LĐ trường

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 3

Ngày

01/01/2019

- Nghỉ tết dương lịch

 

 

Thứ 4

Ngày

02/01/2019

- Làm báo cáo chi bộ - Dạy 2 hoạt động lớp A5

- Dự giờ cô Trần Thị Ngát

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 5

Ngày

03/01/2019

- Chấm bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp huyện

- Dạy 4 hoạt động lớp B5

 

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

 

Thứ 6

Ngày

04/01/2019

- Dự hội nghị tổng kết thi gv giỏi cấp huyện – Họp hiệu trưởng

- Kiểm tra bếp ăn khu Đòng Thủy

 

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

 

Thứ 7

Ngày

05/01/2019

Họp CB, GV, NV

CB, GV, NV

 

 

Tuần 2 tháng 1 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

07/01/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án

- Dự hội nghị hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ phổ cập

LĐT

Đ/c Huê

Đ/Ngần

 

Thứ 3

Ngày

08/01/2019

- Dự giờ cô Đặng Thị Tạo, làm hồ sơ chi bộ

- Dạy 4 hoạt động lớp D5

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 4

Ngày

09/01/2019

- Dạy 2 hoạt động lóp A5

- Kiểm tra chuyên đề cô Trịnh Thị Hường

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 5

Ngày

10/01/2019

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập

- Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Hà

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 6

Ngày

11/01/2019

- Làm bc Kế hoạch phòng chống tham nhũng

- Dự giờ cô Trần Thị Ngát

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 7

Ngày

12/01/2019

Sinh hoạt chuyên môn

CB, GV, NV

 

 

Tuần 3 tháng 1 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

14/01/2019

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án – Nộp thống kê emis

LĐ trường

Đ/c Huê

Đ/Ngần

 

Thứ 3

Ngày

15/01/2019

- Dự tổng kết công tác Đảng tại UBND xã.

-  Dạy 2 hoạt động lớp A5

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 4

Ngày

16/01/2019

- Dạy 2 hoạt động lớp C5

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 5

Ngày

17/01/2019

- Hoàn thiện hồ sơ sữa học đường

 

- Hoàn thiện hồ sơ KTNB trường học

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 6

Ngày

18/01/2019

- Dạy 2 hoạt động lớp B5.

- Kiểm tra chuyên đề cô Phạm Thị Hà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 7

Ngày

19/01/2019

- Họp chuyên môn

 

LĐT

 

 

 

Tuần 4 tháng 1 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 Ngày

21/01/2019

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án các lớp.

 

LĐT

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 3

Ngày

22/01/2019

- Dạy 2 hoạt động lớp A4

- Dạy 4 hoạt động lớp C4

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 4

Ngày

23/01/2019

- Dự hội nghị đón đoàn kiểm tra PCGD-XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Dự 1 hoạt động lớp C5

 

Đ/c Ngần

 

 

Đ/c Huê

 

Thứ 5

Ngày

24/01/2019

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Thanh Loan

- Kiểm tra bếp nuôi khu Trung Tâm

Đ/Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 6 Ngày

25/01/2019

- Hoàn thiện hồ sơ sữa học đường

- Dạy 2 hoạt động lớp E3

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 7

Ngày

26/01/2019

Tập huấn chuyên môn tại hội trường UBND xã Tiến Thắng

 

CB, Gv

 

Tuần 5 tháng 1 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

28/01/2019

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án các lớp.

 

LĐT

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 3

Ngày

29/01/2019

- Kiểm tra chất lượng HKI khu trung tâm

Ban KTNBTH

 

 

Thứ 4

Ngày

30/01/2019

- Kiểm tra chất lượng HKI khu Đòng

 

Ban KTNBTH

 

 

Thứ 5

Ngày

31/02/2019

- Kiểm tra chất lượng HKI khu Do Đạo

 

Ban KTNBTH

 

 

Thứ 6

Ngày

01/02/2019

- Sơ kết Học kỳ I.

- Tổng vệ sinh các điểm trường.

 

LĐT

 

Thứ 7

Ngày

02/02/2019

- Trực tết (Ngày 28 tết)

 

Đ/c Ngần