Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Số liệu thống kê báo cáo/

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                    
TRƯỜNG MN XÃ NHÂN THỊNH                    
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN 
NĂM HỌC 2016-2017
                         
STT Họ và tên Trình độ  Biên chế, HĐ09 Đảng  Chủ nhiệm TS trẻ Kế  Thực  Địa điểm Ghi chú    
CM hoặc HĐNH viên lớp điều tra hoạch hiện dạy    
A GIÁO VIÊN                      
1 Nguyễn Thị Bích Nghĩa CĐSP BC   NT 24-36T 89 60 50 Khu Đòng TPNT    
2 Nguyễn Thị Hà CĐSP HĐ09 x      
3 Trần Thị Hoài CĐSP HĐ09        
4 Trần Thị Thanh Loan TCSP HĐNH    Đang họcCĐSP    
5 Trịnh Thị Hường CĐSP HĐ09    Lớp 3 Tuổi  40 40 40 Khu Đòng Đang học ĐHSP    
6 Trần Thị Huyền Thương CĐSP BC x      
7 Trần Thị Hà CĐSP HĐ09   Lớp 4 Tuổi 33 33 33 Khu Đòng      
8 Đặng Thị Nhài CĐSP HĐ09 x Lớp 4 Tuổi 30 30 30 Khu Đòng Đang học ĐHSP    
9 Nguyễn Thị Anh CĐSP BC   5 tuổi 35 35 35 Khu Đòng      
10 Nguyễn Thị Nga CĐSP HĐ09 x TTND- Đang học ĐHSP    
11 Trần Thị Tuyết Nhung CĐSP HĐ09 x NT 24-36T 89 25 18 Khu Lam Cầu TPND-Đang học ĐHSP    
12 Trần Thị Lượng TCSP BC        
13 Trần Thị Hoa TCSP BC   3 tuổi  32 32 32 Khu Nhì      
14 Trần Thị Bích CĐSP HĐNH   Đang học ĐHSP    
15 Đõ Thị Thanh Tâm CĐSP BC x 4 tuổi 34 34 34 Khu Nhì TPMG    
16 Nguyễn Thị Lan CĐSP HĐ09 x 5 tuổi 37 37 37 Khu Lam Cầu Đang học ĐHSP    
17 Trần Thị Quế CĐSP BC        
18 Đặng Thị Thu CĐSP HĐ09   NT 24-36T 68 40 28 Khu Do Đạo TTNT-Đang học ĐHSP    
19 Đỗ Thị Huệ CĐSP HĐNH        
20 Trương Thị Hà CĐSP HĐ09   NT 24-36T 76 35 24 Khu Do Đạo Đang học ĐHSP    
21 Trần Thị Ngát CĐSP HĐ09   Đang học ĐHSP    
22 Vũ Thị Thu Thúy CĐSP HĐNH   3 tuổi 35 35 35 Khu Do Đạo      
23 Nguyễn Thị Nga CĐSP HĐNH   Đang học ĐHSP    
24 Đỗ Hồng Lĩnh CĐSP HĐNH   3 tuổi 37 37 37 Khu Do Đạo Đang học ĐHSP    
25 Nguyễn Thị Thêu CĐSP HĐNH        
26 Trần Thị Sim CĐSP HĐNH   4 tuổi 50 50 50 Khu Do Đạo      
27 Nguyễn Thị Luyến CĐSP HĐNH   Đang học ĐHSP    
28 Nguyễn Thị Duyên CĐSP HĐ09   4 tuổi 46 46 46 Khu Do Đạo Đang học ĐHSP    
29 Phạm Thị Toan CĐSP HĐNH   Đang học ĐHSP    
30 Nguyễn Thị Ly CĐSP HĐ09   5 tuổi 38 38 38 Khu Do Đạo Đang học ĐHSP    
31 Đặng Thị Tạo ĐHSP BC x      
32 Trần Thị Thúy Ngần CĐSP HĐ09 x 5 tuổi 44 44 44 Khu Do Đạo TTMG - Đang học ĐHSP    
33 Trần Thị Nguyệt CĐSP HĐ09   Đang học ĐHSP    
B NHÂN VIÊN                      
1 Phạm Thị Thanh Hà TC nấu ăn HĐNH     227 198 180 Khu Đòng      
2 Trần Thị Vân TC nấu ăn HĐNH          
3 Trần Thị Nguyệt TC nấu ăn HĐNH     192 128 121 Khu Bàng Lam      
4 Trần Thị Tâm TC nấu ăn HĐNH          
5 Trần Thị Dung TC nấu ăn HĐNH     394 325 285 Khu Do Đạo      
6 Vũ Thị Thu Hiền TC nấu ăn HĐNH          
7 Nguyễn Thị Lệ TC nấu ăn HĐNH          
8 Trần Thị Xim TC nấu ăn HĐNH          
9 Trương Thị Thanh Thúy ĐHKT BC           Văn phòng      
10 Trần Thị Thanh Xuân TCVT HĐ68 x         Văn phòng      
                         
                Nhân Thịnh, ngày 21 tháng 09 năm 2016  
  NGƯỜI LẬP BIỂU           HIỆU TRƯỞNG    
                         
                         
                         
  Trần Thị Ngà           Trần Thị Kim Loan