Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 02/2019

* Tuần 1/02/2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

04/02/2019

- Trực tết (Ngày 30 tết)

Đ/c Huê

 

Thứ Ba

05/02/2019

- Trực tết (Ngày 01 tết)

Đ/c Ngần

 

Thứ tư

06/02/2019

 

- Trực tết (Ngày 02 tết)

Đ/c Huê

 

Thứ Năm

07/02/2019

 - Trực tết  (Ngày 03 tết)

 

Đ/c Ngần

 

Thứ Sáu

08/02/2019

- Trực tết  (Ngày 04 tết)

Đ/c Huê

 

Thứ Bảy

09/02/2019

- Trực tết  (Ngày 05 tết)

Đ/c Ngần

 

Chủ Nhật

10/02/2019

- Trực tết  (Ngày 06 tết)

 

Đ/c Huê

 

 

Tuần 2/02/2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

11/02/2019

- Họp giao ban.

- Báo cáo kết quả nghỉ tết về PGD.

- Ký duyệt giáo án.

LĐT

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ Ba

12/02/2019

- Thăm và chúc tết cô và trẻ ở các điểm trường nhân dịp đầu xuân mới.

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ tư

13/02/2019

- Dạy 4 HĐ lớp A4.

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Lan.

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ Năm

14/02/2019

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Trần Thị Hợi

- Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Nguyệt

Đ/c Ngần

 

 

Đ/c Huê

 

Thứ Sáu

15/02/2019

- Trồng cây khu trung tâm

- Hoàn thiện các bài tuyên truyền về GDMN gửi về PGD

LĐT

Đ/c Ngần

 

Thứ Bảy

16/02/2019

- Họp cán bộ, giáo viên và nhân viên đầu xuân

LĐT

 

 

Tuần 3/02/2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

18/02/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

LĐT

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ Ba

19/02/2019

- Dự giờ cô Đặng Thị Thu

- Dạy 4 HĐ lớp D5.

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

20/02/2019

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Phương Thảo

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Ngát

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ  Năm

21/02/2019

- Dạy 4 HĐ lớp B4.

- Dự giờ cô Trần Thị Huyền Thương

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ Sáu

22/02/2019

- Kiểm tra bếp ăn khu trung tâm

- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

BKTNB

 

 

Thứ Bảy

23/02/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

LĐT, GV, NV

 

 

Tuần 4/02/2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

25/02/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

LĐT

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ Ba

26/02/2019

- Kiểm tra bếp khu Đòng Thủy

- Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Duyên

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ tư

27/02/2019

 

- Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

 

 

- BKTNBTH

 

 

Thứ  Năm

28/02/2019

- Dạy 04 HĐ lớp A3

- Dạy 04 HĐ lớp C3

 

- Đ/c Huê

- Đ/c Ngần

 

Thứ Sáu

01/03/2019

 

- Hoàn thiện các hồ sơ kiểm tra NBTH

 

Ban KTNBTH

 

 

Thứ Bảy

02/03/2019

- Họp cán bộ, giáo viên và nhân viên

 

- LĐT

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm