Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 8/2018

* Tuần 1 tháng 8 năm 2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

ngày 30/7/2018

- Họp giao ban

LĐT

 

Thứ 3

ngày 31/7/2018

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

- Thu danh sách điều tra phổ cập các thôn xóm

- LĐT

 

- LĐT

 

Thứ 4

ngày 1/8/2018

- Học bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 tại UBND xã Nhân Mỹ.

 

CB, GV, NV

 

 

Thứ 5 ngày 2/8/2018

- S:  Họp CB, GV, NV

 

- C: Họp triển khai công tác tháng 8 tại trường MN xã Tiến Thắng

CB, GV, NV

Đ/c Ngà, Đc/ Huê

 

Thứ 6

 ngày 3/8/2018

- Tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp

 

- Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới với UBND xã

- Tập huấn chuyên môn tại Trường MN Hoa Sen

CB, GV, NV

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 7 ngày 4/8/2018

- Tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp

 

- Tập huấn chuyên môn tại Trường MN Hoa Sen

CB, GV, NV

Đ/c Ngần

 

 

* Tuần 2 tháng 8 năm 2018

 

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

 

Thứ 2 ngày 06/8/2018

- Họp giao ban

- Kiểm tra trẻ ra lớp  khu trung tâm

- Kiểm tra trẻ ra lớp  khu Đòng

- Kiểm tra trẻ ra lớp  khu Do Đạo

LĐT

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

Thứ 3 ngày 07/8/2018

- Tổng hợp đánh giá kết quả bài thu hoạch chính trị hè 2018.

 

LĐT

Thứ 4 ngày 08/8/2018

- Tổng hợp số liệu điều tra phổ cập các thôn xóm

LĐT

Thứ 5 ngày 09/8/2018

- Viết báo cáo kết quả học chính trị hè 2018 và kết quả rà soát thủ tục hành chính.

- Nhận tài liệu tại PGD

- Kiểm tra tập luyện văn nghệ tham gia cuộc thi “Tiếng hát công đoàn”

 

Đ/c Ngà

 

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

Thứ 6 ngày 10/8/2018

- Học BDTX tại UBND xã Nhân Mỹ

CB, GV, NV

Thứ 7

Ngày 11/8/2018

 

- Họp CB, GV, NV

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

* Tuần 3 tháng 8 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày

13/8/2018

- Họp  giao ban.

- Báo cáo tình hình sử dụng CNTT trong trường MN.

LĐT

Đ/c Ngà

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày

14/8/2018

- Tập huấn chương trình sữa học đường tại PGD

 

CBQL, GV

 

 

 

Thứ 4

ngày 15/8/2018

- Tập huấn phần mềm quản lý dinh dưỡng.

- Kiểm tra tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng các lớp

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 5

ngày 16/8/2018

- Xây dựng kế hoạch mua đồ dùng phục vụ công tác nuôi dưỡng năm học 2018-2019.

- Kiểm tra bếp ăn khu Đòng.

- Kiểm tra bếp ăn khu Do Đạo

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 6

 Ngày

17/8/2018

- Xây dựng kế hoạch bổ sung CSVC.

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia cuộc thi Tiếng hát công đoàn

- Tập huấn công tác PCCC-CHCN

Đ/c Ngà

Đ/c Huê, Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 7

Ngày

18/8/2018

- Họp CB, GV, NV

 

CB, GV, NV

 

 * Tuần 4 tháng 01 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

20/8/2018

- Họp giao ban tại UBND xã

- Tập huấn PCCC tại PGD

- Rà soát hồ sơ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 3

Ngày

21/8/2018

- S: Hoàn thiện hồ sơ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ

- C: Đón đoàn kiểm tra của BHYT

LĐT

 

LĐT

 

Thứ 4

ngày 22/8/2018

- Rà soát số liệu điều tra PCGD-XMC

- Dự hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 tại UBND huyện

Đ/c Ngần

 

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

 

Thứ 5

ngày 23/8/2018

- Tổng hợp số liệu trẻ đăng ký tham gia chương trình sữa học đường.

- Kiểm tra các lớp tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng.

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 6

 Ngày

24/8/2018

- Xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới.

- Tổng hợp số liệu điều tra phổ cập.

- Duyệt chương trình văn nghệ dự thi tiếng hát CĐ cấp huyện

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 7

Ngày

25/8/2018

- Họp CB, GV, NV

 

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia hội thi tiếng hát công đoàn cấp huyện.

CB, GV, NV.

Đ/c Huê Đ/c Ngần

 

 

   Tuần 5 tháng 10 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 29/10/2018

- Họp giao ban.

 

+ Ký duyệt giáo án các nhóm lớp

 

LĐ trường

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 3 ngày 30/10/2018

- Dự giờ hội giảng cấp trường khu trung tâm.

 

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 4 ngày 31/10/2018

- Dự giờ hội giảng cấp trường khu Đòng Thủy.

 

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 5 ngày 01/11/2018

- Dự giờ hội giảng cấp trường khu Do Đạo.

 

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 6 ngày 02/11/2018

- Họp triển khai công tác tháng tại trường MN Đồng Lý

- Hoàn thiện hồ sơ nhà trường

 

- Đ/c Ngà

 

LĐ trường

 

Thứ 7

Ngày 03/11/2018

 

- Hội giảng cấp trường

 

 

CB, GV, NV

 

Tuần 5 tháng 8 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 27/8/2018

 

-   Họp giao ban

 

 

LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 28/8/2018

- Họp UBND xã, chuẩn bị các điều kiện để nhận sữa học đường

- Kiểm tra các lớp khu Do Đạo.

- Kiểm tra các lớp khu Đòng Thủy

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 4 ngày 29/8/2018

-  Rà soát các điều kiện chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

- Tổng hợp số liệu điều tra phổ cập

- Nhận sữa của công ty vinamilk chuyển về

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 5 ngày 30/8/2018

- Đón đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới của PGD&ĐT.

- Tổng hợp số liệu điều tra phổ cập

LĐT

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 6 ngày 31/8/2018

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường các nhóm lớp.

- Duyệt chương trình văn nghệ các lớp.

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 7 Ngày 01/9/2018

 

Họp CB, GV, NV

CB, GV, NV

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm