Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Tin tức - Sự kiện/

Kết nạp đảng viên mới

     KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

  Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 về công tác XD Đảng và phát triển Đảng viên. Trong thời gian qua, Chi bộ trường MN đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú, thấm nhuần mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Trải qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, Quần chúng Nguyễn Thị Anh đã tự khẳng định mình dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đ/c Đảng viên trong Chi bộ.

            Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được trong từng năm học, chi bộ đã ra nghị quyết phân công đảng viên giúp đỡ và bồi dưỡng đồng chí Nguyễn Thị Anh để kết nạp vào Đảng. Đồng chí đã được Chi bộ xét và đề nghị Đảng ủy cấp trên xét duyệt vào Đảng, đến nay đồng chí Nguyễn Thị Anh đã được Huyện ủy Huyện Lý Nhân ra quyết định kết nạp vào Đảng CSVN. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã Nhân ThịnhTới dự với buổi Lễ có sự hiện diện của đồng chí Trần Thị Hân -  Bí thư Đảng ủy xã; Đ/c Trần Thị Bích Nguyệt - Bí thư Đoàn xã - Đảng ủy viên phụ trách chi bộ; Đ/c  Nguyễn Thị Huê- P.Bí thư chi bộ, P.Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Trần Thị Thúy Ngần- Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Trường Mầm non Nhân Thịnh.

                

        Sau phần đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Anh của đồng chí Nguyễn Thị Huê –  P.Bí thư chi bộ, đồng chí   Nguyễn Thị Anh– Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ. Đồng chí nguyện  suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện, nang cao kiến thức năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; liên hệ chặt chẽ và tích cực tham gia công tác quần chúng, xã hội; phục tùng kỉ luật, giữ gìn đoàn kết trong Đảng….

 

          Đồng chí  Nguyễn Thị Huê - thay mặt cấp ủy đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Thị Anh, đồng chí đã chỉ rõ những nhiệm vụ cũng như những quyền hạn của một người đảng viên mới. Đồng thời, đòng chí cũng đã phân công 2 đảng viên chính thức  là đồng chí Nguyễn Thị Lan và đồng chi Đỗ Thị Thanh Tâm tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị trong vòng một năm kể từ ngay kết nạp.

        Cuối cùng đồng chí Trần Thị Hân - P. Bí thư đảng ủy phát biểu ý kiến động viên đồng thời giao  nhiệm vụ cho Đảng  viên mới và chi bộ.

        Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, buổi Lễ kết nạp đảng viên mới đã thành công tốt đẹp. Chi bộ đã có thêm một đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 14 đồng chí. Chúng tôi tin tưởng rằng  thêm một đảng viên là tăng thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động, các phong trào của nhà trường sẽ thu được kết quả tốt đẹp.