Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 9/2018

Tuần 1 tháng 9 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 3/9/2018

Nghỉ bù lễ Quốc khánh 2/9

CB, GV, NV

 

Thứ 3 ngày 04/9/2018

Chuẩn bị các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới

 

CB, GV, NV

 

 

Thứ 4 ngày 05/9/2018

TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

 

CB, GV, NV, HS

 

 

Thứ 5 ngày 06/9/2018

- Viết báo cáo kết quả thực hiện của nhà trường sau khai giảng.

- Kiểm tra, rà soát danh sách trẻ ra lớp của các nhóm, lớp.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm của của nhà trường;

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 6 ngày 07/9/2018

- Xây dựng kế hoạch các khoản thu chi trong năm học; Trực trường

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm của của nhà trường.

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 7 Ngày 08/9/2018

 

Họp CB, GV, NV

 

CB,GV,NV

 

 

 

Tuần 2 tháng 9 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày 10/9/2018

- S: Họp giao ban

+ Ký duyệt giáo án

 

- C: Họp Đảng bộ xã

 

+ Tập huấn PCGD tại PGD

LĐ trường

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 3  ngày 11/9/2018

- Dự hội nghị tổng kết năm học tại Sở GD&ĐT.

- Tổng hợp số liệu điều tra phổ cập GD-XMC.

- Tổng hợp số liệu đăng ký số lượng uống sữa học đường tháng 10.

 Đ/c Ngà

 

 Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 4

Ngày 12/9/2018

- Dạy lớp A5, Kiểm tra các lớp khu Đòng.

- Vào phiếu điều tra phổ cập GD-XMC.

- Dự giờ lớp A4, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của GV

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 5

ngày 13/9/2018

- Xây dựng kế hoạch KTNBTH năm học 2018-2019.

- Vào phiếu điều tra phổ cập GD -XMC.

- Dạy lớp C5, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của GV

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 6

Ngày 14/9/2018

- Xây dựng kế hoạch họp BĐDCM trẻ; Làm sổ theo dõi đội ngũ

- Dạy lớp B5, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của GV

- Tổng hợp số liệu theo dõi sức khỏe trẻ

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 7

Ngày 15/9/2018

- S: Họp CBQL các trường MN

 

- C: Sinh hoạt chuyên môn.

 

CBQL các trường MN

CB, GV, NV

 

 

Tuần 3 tháng 9 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 17/9/2018

- Họp giao ban

- Kiểm tra, rà soát thống kê phổ cập GD-XMC.

- Ký duyệt giáo án các nhóm, lớp; Rà soát thống kê phổ cập GD–XMC.

- LĐT

 Đ/c Ngà

 

 Đ/c Huê

 

Thứ 3 ngày 18/9/2018

- Xây dựng Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Hoa - Làm hồ sơ trường chuẩn quốc gia

- Dự giờ cô Đặng Thị Tạo - vào phiếu điều tra PCGD

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 4 ngày 19/9/2018

- Xây dựng kế hoạch  KTNBTH năm học 2018-2019.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Trần Thị Tuyết Nhung

- Vào phiếu điều tra phổ cập GD-XMC.

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 5 ngày 20/9/2018

- Xây dựng kế hoạch KHCNTT năm học 2017-2018.

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Sim

- Tổng hợp số liệu, vào phiếu điều tra PCGD

 Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 6 ngày 21/9/2018

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo của hiệu trưởng năm học 2017-2018.

- Dự giờ cô Trần Thị Huyền Thương

- Tổng hợp số liệu, vào phiếu điều tra PCGD

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 7

Ngày 22/9/2018

Sinh hoạt chuyên môn – Kiến tập dự giờ

CB, GV, NV

 

 

 

Tuần 4 tháng 9 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 24/9/2018

- Họp giao ban

- Trao đổi KH năm học tại PGD

- Ký duyệt giáo án các nhóm, lớp

 

- Kiểm tra công tác PCGD-XMC

LĐT

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

BKTNB

 

 

Thứ 3 ngày 25/9/2018

- Xây dựng kế hoạch pháp chế, kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2018-2019.

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Bích

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD xóa mù chữ

- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp

Đ/c Ngà

 

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

BKTNB

 

Thứ 4 ngày 26/9/2018

 

- Xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2018-2019.

- Kiểm tra chuyên đề cô Đỗ Thị Thanh Tâm

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD xóa mù chữ

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

 

Đ/c Ngần

 

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 27/9/2018

- Kiểm tra hồ sơ PCGD tại PGD

- Chấm hồ sơ PCGD tại PGD

- Dự giờ cô Trần Thị Quế

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 6 ngày 28/9/2018

- Làm báo cáo đón đoàn kiểm tra tài chính của Sở GDĐT

- Làm hồ sơ công đoàn

- Hoàn thiện biểu mẫu thống kê PCGD

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 7

Ngày 29/9/2018

Họp CB. GV, NV

CB, GV, NV