Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 11/2018

* Tuần 1 tháng 11 năm 2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 05/11/2018

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp

LĐ trường

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

 

Thứ 3 ngày 06/11/2018

- Dạy lớp A2, Hoàn thiện hồ sơ chuẩn quốc gia

- Dự giờ cô Trịnh Thị Hường, Hoàn thiện hồ sơ chuẩn quốc gia.

- Hoàn thiện hồ sơ chuẩn quốc gia

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 4 ngày 07/11/2018

- Dự giờ cô Trần Thị Bích, Hoàn thiện hồ sơ chuẩn quốc gia

 - Dạy lớp C2

- Kiểm tra chuyên đề cô Vũ Thị Thu Thúy, Hoàn thiện hồ sơ chuẩn QG

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 5 ngày 08/11/2018

- Hoàn thiện hồ sơ chuẩn quốc gia

- Hoàn thiện hồ sơ chuẩn quốc gia

- Dạy lớp D2

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 6 ngày 09/11/2018

- Giám sát công trình xây nhà bảo vệ và làm vườn cổ tích.

- Hoàn thiện hồ sơ chuẩn quốc gia

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 7

Ngày 10/11/2018

- Hội giảng cấp trường

 

CB, GV

 

 

Tuần 2 tháng 11 năm 2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 12/11/2018

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 3 ngày 13/11/2018

- Dạy lớp B2, kiểm tra hồ sơ số sách lớp B2

- Dự lớp D4, Hoàn thiện hồ sơ hội thi GVG cấp trường

- Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Luyến, Hoàn thiện hồ sơ hội thi GVG cấp trường

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ 4 ngày 14/11/2018

- Kiểm tra sổ nuôi khu Do Đạo, Hoàn thiện hồ sơ hội thi GVG cấp trường

- Dạy lớp C2, Hoàn thiện hồ sơ hội thi GVG cấp trường

- Hoàn thiện hồ sơ hội thi GVG cấp trường

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 5 ngày 15/11/2018

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Hợi, Hoàn thiện hồ sơ nhà trường

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Nguyệt, xây dựng kế hoạch CM

- Dạy lớp D2, xây dựng kế hoạch chuyên môn

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ 6 ngày 16/11/2018

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018 tại UBND huyện

Lãnh đạo trường

 

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

 

Thứ 7

Ngày 17/11/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

CB, GV, NV

 

 

Tuần 3 tháng 11 năm 2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 19/11/2018

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án

 

 

LĐ trường

 

 

Thứ 3 ngày 20/11/2018

Dự lễ kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

CB, GV, NV

 

Thứ 4 ngày 21/11/2018

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Ly

- Dạy 04 hoạt động lớp D2

- Kiểm tra chuyên đề cô Đặng Thị Tạo

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 5 ngày 22/11/2018

- Kiểm tra bếp ăn khu trung tâm

- Kiểm tra bếp ăn khu Đòng Thủy

- Kiểm tra bếp ăn khu Do Đạo

- Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

BKTNBTH

 

Thứ 6 ngày 23/11/2018

- Dạy 02 hoạt động lớp A2, xây dựng kế hoạch tổ chức ngày 20/11

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Trần Thị An

- Dạy 04 hoạt động lớp B2

Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 7

Ngày 24/11/2018

 

- Sinh hoạt chuyên môn, kiến tập dự giờ

 

 

CB, GV, NV

 

 

Tuần 4 tháng 11 năm 2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 26/11/2018

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp

LĐT

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 3 ngày 27/11/2018

- Làm hồ sơ tham dự Hội thi GVG cấp huyện.

- Dạy 04 hoạt động lớp C2

- Dự giờ cô Trần Thị Nguyệt

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ 4 ngày 28/11/2018

- Dạy 02 hoạt động lớp A2

- Dạy 04 hoạt động lớp B3

- Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Ngọc

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

 

Thứ 5 ngày 29/11/2018

- Dự giờ cô Trần Thị Hà

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Trương Thị Hà

- Dự giờ cô Trần Thị Quế

Đ/c Ngà

Đ/c Ngần

 

Đ/c Huê

 

Thứ 6 ngày 30/11/2018

Chuẩn bị các điều kiện tham dự Hội thi GVG cấp huyện

- Kiểm tra công tác thu chi tài chính

 

ĐLĐT

BKTNB

 

Thứ 7

Ngày 01/12/2018

 

- Họp CB, GV, NV

 

 

CB, GV, NV

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm