Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 03/2019

* Tuần 1/03/2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

04/03

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

 

LĐT

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ Ba

05/03

- Dự giờ lớp cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh

- Họp hiệu trưởng

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ tư

06/03

- Chuẩn bị cho kỷ niệm ngày Quốc tế 8/3.

- Dạy 04 HĐ lớp B2

- Dự giờ cô Trần Thị Sim

LĐT

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ  Năm

  07/03

- Dự giờ cô Trương Thị Hà

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Quế

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ Sáu

08/03

 

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Hoàn thiện hồ sơ KTNBTH.

Đ/c Huê

Đ/c  Ngần

 

 

Thứ Bảy

09/03

- Sinh hoạt chuyên môn.

LĐT, các tổ chuyên môn

 

 

Tuần 2/03/2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

12- 03

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

 

LĐT

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ Ba

13 - 03

- Dạy 2 HĐ lớp B2.

- Tổng hợp báo cáo sức khỏe gửi về PGD

- Dạy 04 HĐ lớp D2.

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ tư

14 - 03

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Đặng Thị Nhài.

- Dự giờ cô Vũ Thị Thu Thúy

- Dự giờ cô Trần Thị Hoài

 Đ/c Ngà

 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ  Năm

  15 - 03

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa, CPHT.

- Dạy 04 HĐ lớp A2

- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Hà

 

Đ/c Ngà

 

Đ/c Huê

Đ/c Ngần

 

Thứ Sáu

16 - 03

 

- Hoàn thiện hồ sơ nhà trường

- Dự bếp nuôi khu Đòng Thủy

- Dự bếp nuôi khu Do Đạo.

 

Đ/c Ngà

Đ/c Huê

Đ/c  Ngần

 

 

Thứ Bảy

17 - 03

- Sinh hoạt chuyên môn – Kiến tập dự giờ

Các tổ chuyên môn