Thông tin

Liên kết web

Kết nạp đảng viên mới

Kết nạp đảng viên mới

Xem thêm ...
Sinh hoạt chuyên môn liên trưởng

Sinh hoạt chuyên môn liên trưởng

Xem thêm ...
Sơ kết học kì I và trào quà Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Sơ kết học kì I và trào quà Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Xem thêm ...
Đón đoàn khảo sát, kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Đón đoàn khảo sát, kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Xem thêm ...
Đại hội viên chức và lao động năm học 2018-2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

Xem thêm ...
LỄ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

LỄ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Xem thêm ...
Hội thi “Tiếng hát công đoàn huyện Lý Nhân năm 2018'

Hội thi “Tiếng hát công đoàn huyện Lý Nhân năm 2018'

Xem thêm ...
TRỒNG HOA HAI BÊN ĐƯỜNG LIÊN XÃ, LIÊN THÔN, CÔNG SỞ, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

TRỒNG HOA HAI BÊN ĐƯỜNG LIÊN XÃ, LIÊN THÔN, CÔNG SỞ, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Xem thêm ...
Thể dục buổi sáng

Thể dục buổi sáng

Xem thêm ...
Trồng cây tạo cảnh quan môi trường nhà trường

Trồng cây đầu năm tạo cảnh quan môi trường

Xem thêm ...