Liên kết web

Thư viện ảnh

Album : Ảnh Khai giảng(31/10/2018)


Album : Khai giảng năm học 2017-2018(31/10/2018)


Album : Khai giảng 2019-2020(07/11/2019)


Video

Điệu nhảy rửa tay
Ngày hội khai trường
Tiết mục văn nghệ lớp B4 lễ khai giảng năm học 2016-2017
Điệu nhảy rửa tay