Liên kết web

Thư viện ảnh

Album : Ảnh vườn cây(24/09/2019)


Album : Bếp ăn nhà trường(23/09/2019)


Album : Ảnh văn phòng trường(23/09/2019)


Album : Ảnh lớp học có giá, kệ, tủ đồ chơi(23/09/2019)


Album : Ảnh nhà vệ sinh cô và trẻ(23/09/2019)


Album : Tủ lưu mẫu thức ăn (23/09/2019)


Album : Ảnh bé quan sát cây, chăm sóc vườn rau(30/09/2019)


Album : Ảnh chụp phòng y tế(30/09/2019)


Album : Ảnh chụp giáo viên biểu diễn văn nghệ ngày lễ, hội, ngày kỉ niệm (30/09/2019)


Album : Ảnh chụp bé hoạt động góc(01/10/2019)


Video

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường