Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Phú Phúc)/LỊCH CÔNG TÁC/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 4

(Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Thứ Hai

01- 4

S: - Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án, sổ nuôi

C: - Họp Hiệu trưởng tại PGD

- LĐT

- Đ/c Tình, Thuấn

- Đ/c Thanh

 

Thứ Ba

02 - 4

- Dự giờ cô Bích, Thanh Huyền

- Dự giờ cô Hương, Ngọc

- Tổ chức 2 HĐGD nhóm cô Nga

 

- Đ/c Thuấn

- Đ/c Tình

- Đ/c Thanh

 

 

Thứ tư

03 - 4

- Dự giờ cô Huệ

- Tổ chức HĐGD tại lớp cô Trần Thị Thắm.

- Tổ chức HĐGD tại lớp cô Trần Thị Thu Hằng.

- Đ/c Thanh

- Đ/c Tình

- Đ/c Thuấn

 

Thứ  Năm

04 - 4

- Kiểm tra các quy định về thu, chi, quản lý, sử dụng Qũy học phí và các nguồn lực tài chính khác.

 

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ Sáu

05-4

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách

- Chuẩn bị nội dung họp CB, GV, NV

- LĐT

 

 

 

 

Thứ Bảy

06-4

- Họp CB, GV, NV

- LĐT, GV, NV