Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Phú Phúc)/LỊCH CÔNG TÁC/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 1

(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

Thứ Hai

07- 01

- Họp giao ban. Viết báo cáo sơ kết công tác KTNBTH

- Ký duyệt giáo án.

- Ký duyệt sổ nuôi

- LĐT

- Đ/c Tình

- Đ/c Thuấn

 

Thứ Ba

08 - 01

- Dự Đại Hội MTTQ xã.

- Tập huấn phần mềm tại PGD.

- Rà soát Hồ sơ phổ cập

- Đ/c Thanh

- Đ/c Thuấn

- Đ/c Tình

 

Thứ tư

09 - 01

- Kiểm tra đột xuất công tác phòng chống rét, VSATTP.

- Dạy 4 HĐ lớp cô Trần Thị Tuyết

- Dạy 4 HĐ lớp cô Đỗ Thị Thảo

- Đ/c Thanh

 

- Đ/c Thuấn

 

- Đ/c Tình

 

Thứ Năm

10 - 01

- Kiểm tra công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn.

 

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ Sáu

11 - 01

- Dự giờ cô Trần Thị Nền.

- Dự giờ cô Phạm Thị Tịnh.

- Hoàn thiện hồ sơ KTNBTH.

- Đ/c Thanh

- Đ/c Thuấn

- Đ/c Tình

 

 

 

Thứ Bảy

12 - 01

- SHCM

- Trực lắp đồ chơi các điểm trường

 

- GV, NV

- Đ/c Thanh, Thuấn