Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Phú Phúc)/LỊCH CÔNG TÁC/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2

(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

 

Thứ Hai

18- 02

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

- Ký duyệt sổ nuôi.

 

- LĐT

 

Thứ Ba

19 - 02

- Dự giờ cô Ngô Hồng Huế

- Rà soát Hồ sơ MG 3 tuổi

- Dự giờ cô Phạm Thị Tịnh

- Đ/c Thanh

- Đ/c Tình

- Đ/c Thuấn

 

 

Thứ tư

20 - 02

- Dạy 2 HĐ Lớp cô Đỗ Thị Huệ

- Rà soát Hồ sơ Nhà trẻ

- Dạy 4 HĐ Lớp cô Trần Thị Bích

 

- Đ/c Thanh

- Đ/c Tình

- Đ/c Thuấn

 

Thứ Năm

21 - 02

- Kiểm tra chuyên đề và thực hiện nhiệm vụ

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ Sáu

22 - 02

- Kiểm tra chuyên đè GDPTVĐ

- Ban KTNBTH

 

Thứ Bảy

23 - 02

- Sinh hoạt CM

- LĐT, GV, NV