Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Phú Phúc)/LỊCH CÔNG TÁC/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 3

(Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Thứ Hai

11- 03

S: - Họp giao ban.

C: - Hội nghị giới thiệu, rà soát bổ sung quy hoạch nguồn tại UBND xã

- LĐT

- Đ/c Thanh, Thuấn

 

Thứ Ba

12 - 03

S: - Tỏ chức 2 HĐ tại cô Trần Thị Hiền

- Dạy 4 HĐ lớp cô Nguyễn Thị Ngọc

- Dạy 4 HĐ lớp cô Trần Thị Thu Hằng

C: Hội nghị rà soát quy hoạch nguồn

 

- Đ/c Thanh

- Đ/c Tình

- Đ/c Thuấn

- Cấp ủy chi bộ, LĐT

 

Thứ tư

13 - 03

- Chấm Sáng kiến kinh nghiệm

 

- Hội đồng chấm SKKN

 

Thứ  Năm

  14 - 03

S - Phối hợp tổ chức  Chương trình tặng sản phẩm Sữa Cô gái Hà Lan cho trẻ mầm non

C: Dự giờ cô Dương

 

- LĐT

- Đ/c Thanh

 

 

Thứ Sáu

15 - 03

- Hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch nguồn, SKKN

- Dự giờ cô Nguyễn Thị Thắm.

- Dự giờ cô Trần Thị Tuyết.

 

- Đ/c Thanh

- Đ/c Tình 

- Đ/c Thuấn

 

 

Thứ Bảy

16 - 03

- SHCM

- CB, GV, NV